Kirsten marie lynum jakten 2009
Kirsten marie lynum jakten 2009

Bli kjent med gården til Kirsten Marie

Kirsten Marie Lynum skal med tiden overta foreldrenes gård på Skogn i Nord-Trøndelag.

Kirsten Marie Lynum er 26 år og bor for tiden på Åsen. Odelsjenta skal med tiden ta over familiens gård som ligger på Skogn ca 10 km fra Åsen i Nord-Trøndelag. Gårdsdriften består av melkeproduksjon og produksjon av storfekjøtt, samt alt som følger med dette. I tillegg produserer de gårdsmat i egne foredlingslokaler på gården.