sofa
sofa

Møbelkjeder må oppgi førpris

«Pangstart» og «Januarpriser» er ikke det samme som salg.

Kjedene Bohus og Skeidar retter seg etter Forbrukerombudets krav til førpriser ved salgsmarkedsføring. Kjedene vil heretter avstå fra å bruke uttrykk som signaliserer salg uten å opplyse om førpris, skriver ombudet på sine hjemmesider. Pangstart og januarpriser Begge møbelkjedene startet det nye året med store salgskampanjer, og i begge tilfellene oppfattet Forbrukerombudet dette som markedsføring av salgsvarer. Skeidar og Bohus annonserte en mengde varer bare