TAPTE: Bjarte Baasland har tapt mellom 60 og 70 millioner kroner etter gambling på nettspill. Nå er han dømt til fengsel i fire år. (Foto: ROLF AAGAARD / SCANPIX)
TAPTE: Bjarte Baasland har tapt mellom 60 og 70 millioner kroner etter gambling på nettspill. Nå er han dømt til fengsel i fire år. (Foto: ROLF AAGAARD / SCANPIX)

Baasland i åpen rett

Fikk avslag på ønske om lukkede dører.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo tingrett avslo begjæringen om lukkede dører når Bjarte Baasland skal møte til såkalt tilståelsesdom 17. juni.

Hemmelighold

Den bedragerisiktede mannens forsvarer, Hege Birkeland Ersdal, ba om at rettsmøtet måtte unntas offentlighet og holdes for lukkede dører. Det vil si at pressen ikke ville få sitte på tilhørerbenken under rettssaken og heller ikke ha tilgang til dommen i etterkant.

Aktor i saken hadde ingen innvendinger til forsvarerens begjæring, som var begrunnet med hensynet til privatlivets fred.

«[Forsvareren] har vist til at saken etter sin art er personlig og også involverer siktedes nære familie, og hun har vist til den store medieinteressen som har vært for saken», heter det i kjennelsen fra tingretten.

Frykter for helsedetaljer

Birkeland Ersdal mente også at klienten hennes ville få store problemer med å forklare seg fritt med pressen til stede. Baasland skal også ha vært bekymret for at detaljer rundt hans helsetilstand ville bli referert i pressen.

Men retten kom fram til at det ikke var tilstrekkelig grunn til å lukke dørene.

«Ved vurderingen har retten tillagt kontroll- og demokratihensynet avgjørende betydning, og hensynet til privatlivets fred må derfor som utgangspunkt vike», heter det i konklusjonen.

I stedet foreslo dommeren å lukke dørene når Baasland skal forklare seg om helsen.

Lurte foreldrene for millioner

Biskopsønnen Bjarte Baasland tapte flere titalls millioner kroner på nettspill, og foreldrene hans ble sittende igjen med en stor del av regningen. Han lurte foreldrene sine til å samle inn og kausjonere for mellom 60 og 70 millioner kroner. Begge hans foreldre slått konkurs etter at de garanterte på lån for flere millioner kroner.

På grunn av den tunge belastningen valgte faren hans, biskop Ernst Baasland, å søke avskjed i desember.

Bobestyreren har fått inn krav på 33,7 millioner kroner fra fem banker og 23 privatpersoner.

Bjarte Baasland er tiltalt for bedrageri for 26 millioner kroner.