Innskjerper praksis i barnevernssaker

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) pålegger kommunene å overta omsorg for barn raskere enn i dag når hjelpetiltak ikke virker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en redegjørelse om situasjonen i barnevernet framholdt barneministeren at det er bedre med for mye enn for lite barnevern.

– De som får tidlig hjelp, gode tiltak og ettervern, har mye større sjanser for å lykkes med sine liv, enn de barna der barnevernet kommer for sent inn og hjelpen avsluttes for tidlig, sa statsråden i Stortinget mandag.

Hun understreket barnevernets plikt til å gripe inn tidlig, og varslet også at barnets behov må settes foran foreldrenes i større grad enn i dag.

– Jeg vil derfor skjerpe inn praksisen overfor kommunene, slik at de på et tidligere tidspunkt enn i dag vurderer å fremme sak for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse når hjelpetiltak ikke virker. Jeg mener også det skal være strengere kriterier for opphevelse av omsorgsvedtak og tilbakeføring til foreldrene, varslet Huitfeldt.

Hun sa at arbeidsoppgavene i det kommunale barnevernet har økt betydelig de senere årene, mens antallet stillinger ikke har økt tilsvarende. Dette vil regjeringen gjøre noe med.

– Vi ser det er behov for å tilføre barnevernet i kommunene ressurser for å tilsette flere fagfolk, sa barneministeren, dog uten å nevne noen tall.

Fylkesmennene rundt om i landet er pålagt tilsyn med de lokale barnevernene. I en del kommuner er det avdekket brudd på tidsfrister. Økte ressurser vil avhjelpe dette problemet og bedre barnas rettssikkerhet. (©NTB)