Kurt Arve Liabø
Kurt Arve Liabø

En verden av misforståelser

Fikk diagnosen Asperger syndrom for fire år siden!

Kjent fra Norske Talenter og nå kjær artist for mange. Men livet har ikke vært lett å leve for 38 år gamle Kurt Arve Liabø.

Kurt Arve fikk diagnosen Asperger syndrom for fire år siden. I Din helse i morgen får vi høre mer om Kurt Arves liv, både før og etter at han fikk diagnosen Asperger syndrom.

Enklere å leve med Asperger som voksen

Asperger syndrom kjennetegnes ved milde autistiske trekk, og kalles ofte høytfungerende autisme. En medfødt utviklingsforstyrrelse hos mennesker som kan ha vansker med sosial omgang og kommunikasjon. De har også vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger.

Personer med Asperger syndrom har begrenset evne til sosial omgang, særlig med jevnaldrende. Disse trekkene kan opptre i større eller mindre grad gjennom hele livet, selv om problemene knyttet til dem ofte blir mindre i voksen alder.

-Det er enklere å leve med Asperger som voksen, for som barn fikk jeg ganske mye kjeft, forteller Kurt Arve.

Klossethet i sosiale sammenhenger

Seniorrådgiver ved Autismeenheten ved Rikshospitalet, Kari Steindal, kommer i studio sammen med Kurt Arve Liabø. Steindal sier at personer med Asperger syndrom skiller seg ikke utseendemessig ut fra andre, noe som gjør at det er vanskelig for omgivelsene å forstå deres klossethet i sosiale sammenhenger. Som barn blir de ofte misforstått og kan bli oppfattet som uhøflige eller uoppdragne.

Hyppigere hos gutter

Tilstanden er 3-10 ganger hyppigere hos gutter enn jenter. Årsaken er ikke klarlagt, men arvelige faktorer synes å være av betydning. Asperger syndrom gjør seg vanligvis synlig fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en diagnose.

Nettprat

Rett etter innslaget vil Kari Steindal fra Autismeenheten ved Rikshospitalet stille til nettprat. Allerede nå kan du skrive inn spørsmål i boksen nedenfor.