Grønt lys for vindkraft ved Lista

Olje- og energidepartementet sier ja til vindkraftverk på Lista i Farsund i Vest-Agder. Norsk Energi Miljø Sør fikk onsdag konsesjon til å bygge og drive kraftverket.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet ligger i nærheten til både sentralnettet og kraftintensiv industri.

– Økt produksjon av fornybar energi er et sentralt virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser og begrense klimautslipp. Det er lagt særlig vekt på at vindressursene på Lista er gode, og at vindkraftverket vil bidra med en betydelig produksjon av ny miljøvennlig energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) i en pressemelding.

Vindkraftverkets årsproduksjon vil tilsvare det årlige forbruket til 14.000 husstander. Kraftverket skal knyttes til det eksisterende ledningsnettet som har tilstrekkelig kapasitet.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har tidligere klaget på Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om å gi konsesjon til prosjektet. Lista er kjent for sitt rike fugleliv, særlig i trekksesongen, og NOF mener utbyggingen vil skade flere rødlistede arter, blant dem hubroen og flere andre rovfugler. (©NTB)