einar_dregebo (Foto: TV 2)
einar_dregebo (Foto: TV 2)

Staten kan bli ansvarlig for sexovergrep blant mindreårige

Seksuelle overgrep mellom mindreårige kan utløse rett til erstatning dersom det offentlige apparatet har sviktet. Når barn er på skolen, i fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner, har det offentlige et klart ansvar for å ivareta ansvaret for alle barn. Men dette skjer ikke alltid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Hvis det så skjer at barnet blir utsatt for et seksuelt overgrep, i en slik institusjon, og dette kan skyldes manglende tilsyn, manglende faglighet hos de som jobber der eller annen svikt i det vi kan kalle den emosjonelle omsorgen, så kan det med føre til et erstatningsansvar for kommunen eller institusjonseier, fastslår advokat Einar Drægebø.

Drægebø ledet granskningsutvalget for barnevernsinstitusjoner i Bergen som konkluderte med at flere barn ble utsatt for fysiske avstraffelser, seksuelle overgrep og grov omsorgssvikt ved barnevernsinstitusjoner i Bergen. Sommeren 2003 presenterte Drægebø norgeshistoriens første granskningsrapport - en fullstendig slakt av kommunale og private barnevernsinstitusjoner i perioden 1954 til 1979.

Flere av barna fikk oppreisning eller såkalt billighetserstatning. Men i all vesentlighet har disse sakene ikke vært basert på overgrep utført av andre mindreårige. Det har de siste årene blitt utbetalt flerfoldige titalls millioner til personer som har opplevd omsorgssvikt i barnevernsinstitusjoner.

eirik_lyssand (Foto: TV 2)
eirik_lyssand (Foto: TV 2)

- Sårbare barn

Drægebø presiserer at barn som er plassert i fosterhjem eller i en barnevernsinstitusjon, ofte særlig sårbare. Det offentlige har valgt å overta omsorgsrollen, men det er liten tvil om at det mangler betydelig med ressurser for å gjøre denne jobben tilfredsstillende.

- Jeg tror det har sammenheng med mange forhold, det har kanskje først og fremst sammenheng med kapasiteten, det er veldig mange oppgaver som skal ivaretas. Barnevernstjenesten i kommunene er små faglige enheter som skal ivareta et veldig bredt spekter av oppgaver, og det er for lite folk til å ivareta de oppgavene på en skikkelig måte, det vil jeg påstå, sier seniorrådgiver Eirik Lyssand hos Fylkesmannen i Hordaland.

Ønsker du å tipse TV 2? Ring reporter Haakon Eliassen på 02255 eller klikk her for å sende e-post

Som TV 2 Nyhetene meldte lørdag 9 mai, så svikter ordningen med tilsynsførere som skal påse at fosterbarn har det bra. Over tretti prosent av fosterbarna får ikke det lovpålagte tilsynet som loven krever at barna skal ha. Det går på at barna ikke får oppnevnt tilsynsfører, eller at tilsynsfører ikke gjennomfører det lovpålagt antall tilsyn som kreves. Lyssand mener kommunenes tilsyn med egen barnevernstjeneste, rett og slett ikke god nok.

- Veldig beklagelig

- Det er skal ikke være slik, kort og godt. Vi vet det skjer, men det er veldig beklagelig, sier Lyssand til TV 2 Nyhetene.

Han sier rett ut at noen barn kan bli skadelidende ved at systemet ikke ivaretar barna slik det er forventet i henhold til loven.

- Ja, i enkeltsaker kan det skje svikt. Men stort sett synes jeg kommunen jobber seriøst med å rekruttere tilsynsførere og fosterfamilier - og man forsøker å få gode ordninger på plass, mener Lyssand.

- En katastrofe

Ethvert overgrep mot barn er alvorlig og krenkende, særlig fordi at bakgrunnen for omsorgsovertakelsen vil jo være at et barn kommer fra en familiesituasjon eller livssituasjon som er så alvorlig at det offentlige går inn å overta ansvaret. Hvis det der blir utsatt for overgrep så er jo det for barnet en katastrofe, mener Drægebø.

TV 2 har i flere saker påvist at overgrep mellom mindreårige er et svært ømtålig tema, som ofte ikke blir tatt på alvor. Omfanget er betydelig, hvert tredje seksuelle overgrep er utført av mindreårige. Likevel forblir mange av ofrene usynlige.

- Føler du at disse barna på mange måter er usynlige og derfor ofte blir oversett?

- Usynlige kanskje. Og det har vel kanskje vært en viss holdning til at man ikke har ønsket å borre mye ned i dette, det er jo triste og leie saker, erfarer Drægebø.