skatt_585267a (Foto: Scanpix)
skatt_585267a (Foto: Scanpix)

Få timer til leveringsfrist

Mange flere enn hva man tror har noe å tilføre eller endre på selvangivelsen. Ved midnatt går fristen for å levere ut. Les hva du bør sjekke her!

Hvis det har skjedd noen forandringer i livet ditt i 2008 har du all grunn til å se nøyere på selvangivelsen. Har du for eksempel giftet deg, har barnet begynt i barnehage eller hvis du har fått lengre reisevei til jobb, kan det finnes fradragsmuligheter.

Les også: Slik unngår du skattesmellen

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen sier det er mange som leverer selvangivelsen med endringer, men enda flere burde ha gjort det.

- Lønnsmottakere og pensjonister skal ikke levere selvangivelsen hvis de ikke har noen endringer, da trenger de ikke gjøre noe som helst. Men veldig mange har fradragsmuligheter de ikke vet om. Vi anbefaler alle å lese veiledningen som fulgte med da selvangivelsen ble sendt ut, sier Nilsen.

Dette bør du sjekke:

- Sykdomsfradrag
Har du en varig sykdom (minst to år), og store sykdomsutgifter (minst 9.180 kroner) kan du kreve fradrag for sannsynliggjorte merutgifter som skyldes sykdommen.

For noen år siden ble diabetikere likestilt med andre som krever fradrag for store sykdomsutgifter når det gjaldt sannsynliggjøring av utgifter.

- Foreldrefradrag
Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år, for eksempel SFO eller barnehage, kan trekkes fra.

Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.

- Boligsparing for ungdom (BSU)
Sjekk at du har fått med BSU-fradrag i skatteberegningen dersom du har spart. Fradraget er på inntil 3.000 kroner direkte i skatten.

Hvor stort fradrag du får på din BSU-sparing avhenger av hvor mye du har spart i løpet av året: 20 prosent av sparebeløpet (maks 15.000 kroner).

- Reiseutgifter
Har du flyttet, har du skiftet jobb, eller har jobben flyttet, kan det hende at du kan kreve større fradrag for reise hjem - arbeidssted.

- Frivillige organisasjoner
Har du gitt gaver til frivillige organisasjoner som ikke er forhåndsutfylt må du: 1) føre opp beløpet, 2) ta kontakt med vedkommende organisasjon, oppgi fødselsnummeret, og be organisasjonen innberette gaven. Beløp lavere enn kr 500 gir likevel ikke fradragsrett.

- Eiendom i utlandet
Gi opplysninger om eiendom i utlandet: pris, alder og størrelse

- Nygifte
Har du giftet deg etter 1. november 2007 er ikke ekteskapet registrert av skattemyndighetene. Er den ene ektefellen uten inntekt lønner det seg å lignes som gift, slik at man får klasse 2. Den ektefellen som er uten inntekt ber om å bli lignet sammen med den andre.

- Tomtefesterne
Fester du tomt eller hytte skal ligningsverdien justeres opp med 10 ganger festeavgift. Samtidig fører man opp en gjeld med 10 ganger festeavgift.

Les mer om alle fradrag på Skattebetalerforeningens sider