Kortnebbgås  (Foto: Arne Nævra/SCANPIX)
Kortnebbgås (Foto: Arne Nævra/SCANPIX)

Gjess snaubiter jordene i Trøndelag

Rundt 60.000 kortnebbgjess skaper problemer for bøndene i Trøndelag og Nordland. Gjessene snaubeiter jordene, men bøndene får ingen avlingsskadeerstatning, selv om en femdel av avlingen forsvinner i det blå.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- De beiter så hardt at timoteien går ut. For to år siden pløyde vi opp nesten 100 mål, sier bonde Johan Daling til Nationen. Han er leder i Beitstad Bondelag, og anslår i snitt at hans medlemmer taper mellom 15 og 20 prosent av avlingen på grunn av gjessene.

Kortnebbgås-bestanden som trekker til Svalbard er doblet på 15 år, fra under 30.000 til minst 60.000 individer. Storparten av stammen tar en trekkpause i Nord-Trøndelag i 9-10 dager før de trekker videre.

Bøndene som får rasert beitene, får ikke skaden definert som avlingsskade. Den eneste måten å få redusert skaden på, er å søke om frikjøp av areal til gåsebeite, og potten der er begrenset.

Fylkesagronom Eva Pauline Hedegart mener arealfrikjøpsordningen bør utvides slik at bønder som får jordene snauspist, kan søke i etterkant.

- I år kjøper staten ut areal for 1,25 millioner kroner, noe som tilsvarer 4.166 mål eng. Bøndene har søkt om areal for 3,3 millioner, eller 11.000 mål eng, sier Hedegart.

Hver gås antas å spise ett kilo gress per dag i trekkpausen i Trøndelag. (©NTB)