flamewar
flamewar

We didn't start the flamewar

Hvordan kommentarfeltet på nettet vanligvis ser ut:)