Torgersen-saken til Strasbourg

Advokat Erling Moss klager norske rettsinstansers behandling av Torgersen-saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klagen mot Justisdepartementet og Gjenopptakelseskommisjonen gjelder tre punkter – kommisjonsmedlemmers påståtte inhabilitet, kommisjonens hemmelighold av møtereferater, og Fredrik Fasting Torgersens krav om offentlig oppnevnt forsvarer.

Erling Moss hevder i klagen til EMD at det er i strid med artikkel 6 – om rettferdig rettergang – i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) når Høyesterett 19. november 2008 nektet domstolsbehandling av habilitetsspørsmålet.

Torgersen og hans advokat mener at den nåværende Gjenopptakelseskommisjonen er inhabil når den på nytt skal behandle kravet om gjenåpning av straffesaken. Torgersen ble i 1958 kjent skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen, og dømt til livsvarig fengsel. (©NTB)