som i dag akuttinnlegges i psykiatrien, har et rusproblem i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse.
som i dag akuttinnlegges i psykiatrien, har et rusproblem i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse.

Rus knekker psykiatrien

På får år er bruk av amfetamin, kokain og andre tunge stoffer blitt et formidabelt problem innen psykiatrien.

Psykiatrien landet over opplever et kraftig økende rusproblem.

En rundspørring TV 2 har foretatt viser at fire av ti pasienter som i dag akuttinnlegges i psykiatrien, har en såkalt dobbeltdiagnose: rusproblem i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse.

Utfordringene i psykiatrien er derfor større enn noen gang:

- Utfordringen skyldes jo ikke minst at 35 til 40 prosent av pasientene våre har rus som tilleggsproblem. Når du først får inn rusen, så får du inn veldig mye uforutsigbarhet og du må observere disse til du er sikker på at de er ute av rusen. Rusen fører til økt farlighet, sier Kristin Jordheim Bovim, klinikkdirektør ved Haukeland universitetssykehus til TV 2 Nyhetene.

Urolig statsråd

- Det er urovekkende at dobbeltdiagnoseproblematikken stadig blir forsterket. Og så vet vi også når uheldige hendelser skjer, når vold brukes, så er det veldig ofte en kobling mellom rus og psykiatri. Det uroer meg, sier Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen til TV 2 Nyhetene.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen skal bestemme seg for hvilken narkotikapolitikk regjeringen skal ha i løpet av våren. (Foto: Tommy Aase, © TV 2)
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen skal bestemme seg for hvilken narkotikapolitikk regjeringen skal ha i løpet av våren. (Foto: Tommy Aase, © TV 2)

Statsråden erkjenner at man ikke har forutsett godt nok denne utviklingen man de siste årene har rustet opp psykiatrien.

Stort sykefravær

Årlig brukes det rundt 20 milliarder på psykiatrien. Psykiske lidelser øker i omfang - og er i dag den neste største årsaken til sykefravær.

En rekke eksperter og fagfolk landet over mener rusproblemene nå utgjør en formidabel utfordring.

- For noen år siden var det noe alkohol og noe hasj, de siste fem årene så synes vi at dette har eksplodert. Vi har fått et veldig stort innslag av bruk av amfetamin og kokain, og også flere stoffer, slik at rusproblematikken har eksplodert, sier overlege Inger Greve Isdal ved Haukeland universitetssykehus. Hun har i mange år jobbet med de sykeste pasientene innen psykiatrien, de som har schizofrene lidelser.

Trigger grunnlidelsen

TV2 har snakket med flere eksperter: Dette sier noen av dem:

Randi Randi Rosenqvist, leder av Rettsmedisinsk kommisjon:

- Rus er definitivt et større problem og det som bekymrer meg er at rusen blir så dominerende i det akutt kliniske bildet, at psykiatrien ikke oppfatter psykosen som ligger under. Jeg tror det er mange psykotiske personer som seiler under en rusdiagnose og som ikke blir skikkelig diagnostisert og behandlet.

Torgeir Husby, avdelingssjef ved Psykiatrisk Avdeling Vindern (Diakonhjemmet):

- Rusproblemer er definitivt en stor utfordring i psykiatrien. Jeg kan si at jeg stiller meg 100 prosent bak uttalelsene til Jordheim Bovim.

Avdelingsoverlege Ketil Røtvold ved spesialpsykiatrisk avdeling ved Universitetet i Tromsø:

- Det største problemet med rus kombinert med alvorlige sinnslidelser er at misbruket trigger og forsterket grunnlidelsen slik at man ikke når fram med tradisjonell behandling i like god grad som man ville gjort uten rusproblemer. Det er en av de virkelige stor utfordringene man har.

- Betydelig sykere

Også eksperter innen rusfeltet er bekymret. Stadig flere av pasientene sliter med tunge psykiske lidelser, ved siden av rusproblemet. I noen tilfeller fører psykiske lidelser til rusmisbruk, i en del tilfeller er det motsatt.

- Vi har den samme erfaringen fra våre klinikker. Det er at pasientene som kommer inn nå er betydelig sykere enn for bare ti år siden, og fra tidligere å kun ha et rusproblem, så har de nå en trippelproblematikk i den forstand at de veldig i tillegg til rusproblemet sitt, også har psykiske lidelser og fysiske lidelser. Så dette er en veldig komplisert og sammensatt pasientgruppe som krever lang behandling og lang og tett oppfølging, erfarer Kari Lossius, klinikksjef Stiftelsen Bergensklinikkene.

Øker presset på akkutpsykiatrien

Drap og alvorlige hendelser blir tidvis satt i sammenheng med rus og psykiatri. Mannen som er siktet for trippeldrapene i Tromsø skal også ha misbrukt rusmidler.

- Det vi ser er at det er et økende press på akuttpsykiatrien, flere og flere som trenger innleggelse og vi må skrive ut folk fortere enn før og det får et voldsomt press på seg, sier Kristin Jordheim Bovim, klinikkdirektør ved Haukeland universitetssykehus.