Utvalg skal gjennomgå drap

Et utvalg skal gjennomgå drap som er begått de siste fem årene av mennesker med kjent psykisk lidelse. Det opplyser helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han vil også vurdere behovet for et mer permanent utvalg som kan gå inn i eventuelle fremtidige saker. I tillegg skal retningslinjene for vurdering av farlighet gjennomgås, opplyser departementet i en pressemelding.

Utvalget skal ha medlemmer med kompetanse fra helsevesenet, politiet, fengsler, kommuner og Nav. I tillegg skal brukere og pårørende være representert.

Det skal også vurderes om fagpersoner fra de andre nordiske landene skal tas med i utvalget.

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer som skal hjelpe helsetjenesten og politiet med å gjøre gode vurderinger av farlighet. Statsråden mener det er behov for å få kunnskap om disse retningslinjene faktisk brukes og om de er gode nok.

Helsetilsynet har pekt på at kommunene ikke får god nok faglig og praktisk støtte fra spesialhelsetjenesten, slik at mange risikerer å få et uforsvarlig tilbud.

– Dette illustrerer betydningen av den samhandlingsreformen jeg nå jobber med. Mennesker med psykiske lidelser skal ha et godt og trygt liv utenfor institusjon, uten omfattende tvangsbruk. Det krever tettere oppfølging og samarbeid mellom alle berørte tjenester, sier helse- og omsorgsministeren. (©NTB)