Hanssen
Hanssen

Helse-Hanssen oppretter drapsutvalg

Vil få svar på hva som kan gjøres for å hindre drap fra psykisk ustabile personer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen inviterte i ettermiddag til pressekonferanse om situasjonen i det psykiske helsevernet og debatten som pågår etter den tragiske hendelsen i Tromsø i helga.

- Vi har vært vitne til nye tragiske dødsfall der den antatte gjerningsmannen har en tilknytning til psykisk helsevern. Det reiser naturlig nok en debatt om svikt i helsevernet, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Se et opptak av pressekonferansen i videovinduet øverst.

- Med bakgrunn i det har jeg bestemt meg for å sette ned et utvalg som skal gjennomgå drapene gjort av mennesker med kjente psykiske lidelser de siste årene.

Skal gå i detalj

Utvalget skal bygge på tilsynsrapportene fra Helsetilsynet.

- Utvalget skal gjennomgå alle sakene konkret og i detalj. De skal belyse alle forhold som lå bak drapene. Peke på hva som sviktet og hvor det sviktet. De skal også se på om vi lærte noe av tilfellene, sier Hanssen.

Helseministeren skal få råd av utvalget for hva vi skal gjøre for å unngå slike hendelser.

- Jeg spør meg: stemmer det at noe av årsaken til det som har skjedd er at vi har for få plasser, for lite tvang, for små budsjett, eller for dårlig oppfølging i kommunene? Eller er det slik at dette var saker vi ikke kunne beskytte oss mot? spurte Bjarne Håkon Hanssen.

Avvist i går

Allerede i går var tidligere leder av voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen ute og etterlyste et slikt utvalg.

- I dag har vi kommisjoner for jernbaneulykker, busser og lastebiler og alt som er, men det er ingen som har tenkt tanken på dette med en kommisjon for å finne ut hva som det er som har forårsaket en slik alvorlig hendelse. Og når det blir så mange, så man gjøre noe, sa Finn Abrahamsen til TV 2 Nyhetene mandag.

Da Helseministeren ble konfrontert med ønsket fra Abrahamsen på direkten i 21-Nyhetene mandag kveld, avviste han behovet for et slikt utvalg.

- Vi har jo allerede en permanent granskningskommisjon på dette området gjennom at Helsetilsynet går inn i denne type saker, sa Hanssen.

I dag hadde han altså ombestemt seg, og opprettet sitt nye utvalg.

Erfaren leder

Fylkesmann i Vest-Agder Ann- Kristin Olsen skal lede det nye utvalget som skal gjennomgå drap gjort av psykisk ustabile personer. Her sammen med fylkesmannen i Rogalad, Harald Thune.  (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)
Fylkesmann i Vest-Agder Ann- Kristin Olsen skal lede det nye utvalget som skal gjennomgå drap gjort av psykisk ustabile personer. Her sammen med fylkesmannen i Rogalad, Harald Thune. (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)
Leder av utvalget er Ann- Kristin Olsen. Hun er fylkesmann i Vest-Agder, og har tidligere vært sysselmann på Svalbard.

Hun har bakgrunn fra politiet som politimester i Halden og har hatt andre funksjoner i politiet.

- Det er viktig at utvalget ledes av en person med høy integritet og tillit. Jeg er derfor svært glad for at Ann-Kristin Olsen har sagt ja til å lede dette arbeidet, sier Hanssen.

Resten av utvalget er ikke klart, men helseministeren ser for seg fagfolk med tilknytning til flere deler av prosessen rundt psykisk helsevern som deltakere. Hanssen ønsker også å invitere fagfolk fra de andre nordiske landene til utvalget.

- Ser utfordringene

Utvalgets leder ser frem til å komme i gang med arbeidet, og håper hun kan komme frem til anbefalinger som kan være til nytte for Helseministeren.

- Jeg tror det ligger utfordringer på to felt. Det ene er å forbedre rutiner og forebygge bedre. Rett og slett hindre at det oppstår voldsepisoder og drap gjort av psykiske pasienter. Det andre er å få en så edruelig oppfatning som mulig blant folk flest. Vi har sett synspunkter som er veldig preget av frykt, og som kanskje ikke er helt reelle. Det blir en viktig bit for oss å vurdere: hvor farlig er dette? sier Olsen til TV 2.

Hun understreker at det aldri vil bli en 100 prosents gardering mot slike drap. Men håper at ved å gå gjennom gamle saker og se disse i sammenheng, kan man forbedre situasjonen.

Vurderer permanente systemer

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil også vurdere behovet for mer permanente systemer for å håndtere framtidige saker, opplyser Helsedepartementet i en pressemelding.

- Min umiddelbare tanke er at vi har Helsetilsynet til dette. Men vi må vurdere om vi skal ha systemer som gjenspeiler den tverrfaglige og sektorovergripende helheten i disse alvorlige voldssakene. Dette skal utredes, og jeg har bedt direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn om å hjelpe meg med dette, sier Hanssen.

Vil se på taushetsplikten

Politimester Ingelin Killengreen er glad for initiativet fra regjeringen.

- Vi er glad for tiltakene helseministeren foreslår. Vi trenger en grundig gjennomgang av totaliteten av sakene, sier Killengreen.

Hun håper utvalget blant annet kan se nærmere på taushetspliktreglene.

- Spørsmålet er om man i en del situasjoner burde ha anledning til å være mer åpne slik at politiet på et tidligere tidspunkt kunne bli klar over risikopersoner i det psykiske helsevern. Og på den andre siden at politiet kunne vært mer åpne om hva de erfarer med disse personene.