Forsvaret frykter forgubbing

Som eneste arbeidsgiver advarer Forsvaret mot å fjerne særaldersgrensene i det nye pensjonssystemet. Årsaken er at de frykter forgubbing og dårlig rekruttering.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens de andre store arbeidsgiverne i stat og kommune vil fjerne de mange særreglene for tidligpensjon, går Forsvaret motsatt vei. I et brev til Fornyings-og administrasjonsdepartementet advarer de mot å fjerne eller heve særaldersgrensene, skriver Bergens Tidende.

Årsaken er at etter dagens regelverk går befal av ved 60 år, og yngre befal fyller deres stillinger. Dersom aldersgrensen heves, blir det liten sirkulering og trangere karrieremuligheter i våre væpnede styrker.

Med det presset Forsvaret har på seg, både hjemme og ute, ser forsvarsledelsen alvorlig på at eldre offiserer blir sittende og holde på stillinger som yngre offiserer kunne fått.

I alle andre deler av det offentlige er altså situasjonen motsatt: Der vil man beholde folk lengst mulig og fjerne særaldersgrensene. (©NTB)