Håkon Glomsaker i NAF lover å følge med på hvert eneste statsbudsjett framover.  (Foto: Meek, Tore/SCANPIX)
Håkon Glomsaker i NAF lover å følge med på hvert eneste statsbudsjett framover. (Foto: Meek, Tore/SCANPIX)

Vil holde regjeringen i ørene

NAF lover å passe på at Nasjonal transportplan blir til handling.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen la fredag fram Nasjonal transportplan for 2010-2019. Regjeringen kaller planen for «tidenes samferdselsløft» med en ramme på 321,9 miliarder kroner.

Les mer: Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer

Mange har meninger om landets jernbaner og veier. Her er et knippe kommentarer til NTP:

NAF Norges Automobil-Forbund:

Regjeringen følger opp sine signaler om et tydelig samferdselsløft, men med de store forventningene som er skapt er NAF ikke helt fornøyd. NAF er mindre fornøyd med at regjeringen fortsatt satser mye på bompengefinansiering og satser lite på alternative finansieringsformer. NAF skal være en vaktbikkje ved hvert statsbudsjett fremover for at Nasjonal Transportplan oppfylles, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

<b>Si din mening om transportplanen </b>

NLF Norsk Lastebileier-forbund:

NLF er fornøyd med at regjeringen holder statsministerens løfter om "flere titalls milliarder mer" til veg og bane. Men vi er skuffet over at det ikke er foreslått nye finansieringsformer og det gir usikkerhet om hvorvidt planene blir realisert, sier forbundsleder Per Madsen.

TL Transportbedriftenes Landsforening:

Nasjonal transportplan møter ikke den lokale kollektivtrafikkens hovedutfordringer. TL mener NTP bør suppleres med en nasjonal strategi for utvikling av kollektivtrafikken.

Norges Naturvernforbund:

Det er bra at regjeringen legger opp til å bruke en betydelig andel av veimidlene på vedlikehold, utbedringer, sikkerhetstiltak samt gangveier og sykkelveier. Dessverre bidrar bompengene til at det fortsatt blir bygd ut betydelig med motorveier som legger til rette for og øker trafikk og utslipp. Dette undergraver positive grep som gjøres på andre områder. Er alvoret egenlig forstått, spør forbundsleder Lars Haltbrekken.

Norsk Sjømannsforbund:

Vi er glade for at sjøfarten skal styrkes i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Deler av næringslivet i Norge har lange avstander til sine markeder. Sjøtransport er her et godt og miljøvennlig alternativ, sier forbundsleder Jacqueline Smith i Norsk Sjømannsforbund.

NHO Næringslivets hovedorganisasjon:

Endelig blir det fart på byggingen av landets stamveier. Hele satsingen på samferdsel er solid med en bevilgninger på 322 milliarder kroner over en tiårsperiode - en økning på hele 45 prosent. Mange av de viktigste stamveiene kan nå stå ferdig om 20 år, og ikke 50 år slik det har ligget an til. Dette er svært oppløftende for landets bedrifter, sier NHOs adm.direktør Finn Bergesen jr.

Nasjonal rassikringsgruppe:

Nasjonal rassikringsgruppe er svært tilfreds med at regjeringen går inn for å bevilge 1 milliard til rassikring hvert år i kommende 10-årsperiode. Regjeringen oppfyller dermed det som i alle år har vært gruppas hovedmål.

RIF Rådgivende Ingeniørers Forening:

Planen presenterer ikke helhetlige løsninger på tvers av transportsektorene og er for kortsiktig. Resultatet av dette blir en klattvis utbygging som det vil ta svært lang tid å høste nytten av. I tillegg blir det ofte valgt feil løsninger, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF.