Kåre Ingebrigtsen  (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
Kåre Ingebrigtsen (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

- Ikke kutt i lønna til spillerne

Kåre Ingebrigtsen advarer Bodø/Glimts nye styre.

- Glimt-spillerne er i gjennomsnitt de dårligst betalte i hele serien. Lønningene kan ikke bli lavere, da må Bodø/Glimt bygge ned klubben i stede for å satse på et høyt nivå, sa Kåre Ingebrigtsen.

- Skal glimt fortsatt være en attraktiv klubb for andre spillere må lønnsnivået opprettholdes slik det er i dag.

Forslaget om å kutte i lønna til spillerne kom fra et av klubbens medlemmer under torsdagens årsmøte.

- Elending økonomi
Årsmøtet i Bodø/Glimt vedtok et underskudd på minus 8,7 millioner kroner for driftsåret 2008, noe som i all hovedsak skyldes svikt i markeds- og sponsorinntektene.

Samtidig sliter klubben med negativ egenkapital på nesten 20 millioner kroner, og en negativ arbeidskapital på rundt 14,5 millioner.

- Det er åpenbart at det er likviditetssituasjonen som er mest alvorlig for klubben. Spillersalg vil hjelpe, men det kreves stor innsats fra administrasjonen også for å rette opp forholdene, sier leder for kontrollkomiteen fotballveteran, Arne Hansen.

Flere kreditorer har akseptert betalinsutsettelse på 75 prosent av hovedstol frem til 31.08 2009.

I sin revisjonsberetning presiserte statsautorisert revisor Frode Kristian Danielsen fra Pricewaterhousecoopers, at det er en vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

- Det vil ta 12 til 13 år før klubbens egenkapital er i balanse hvis man skal følge dagens tempo. Klubben har en særdeles svak likviditet, understreker revisoren.

- Ikke konkurs
Styret i Bodø/Glimt er sterk i troen på at dette skal bra. Klubben har satt i gang «prosjekt overlevelse», der utgangspunktet er å bli kvitt gammel gjeld, samt skape fremtidige inntekter for å rette opp den likvide situasjonen.

Styret understreker at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, og at konkursrisikoen ansees som liten.

Årsmøtet vedtok et budsjett for 2009 på nær 53 millioner kroner, det er langt unna hva de de øvrige tippeligaklubbene har budsjettert med i snitt. Snittet i år ser ut til å bli på over 100 millioner.

Administrerende direktør i Bodø Glimt, Bjørn Tore Hansen håper på et overskudd før skatt på 1,4 millioner kroner.

Det jobbes nå knallhardt i hele klubben for å få snudd skuta. Blant annet ser det meget bra ut for reklame- og sponsorinntektene i år. Pr. i dag er det signert avtaler for 14,4 millioner kroner, noe som er to millioner bedre enn ved samme tid i fjor.

Ørjan Berg tilbake i Glimt
I år har klubben budsjettert med nær 20 millioner i reklame/sponsormidler.

Samtidig må Bodø/Glimt selge spillere for ti millioner kroner i år, eller skaffe annen kapital tilsvarende dette beløpet i år.

- Glimt er en lavkostnadsklubb og vi må operere deretter, sier Bjørn Tore Hansen.

Under årsmøtet i går ble en gammel kjenning av klubben valgt inn som 2. vara til styret. Ørjan Berg er tilbake i manesjen, og han tror Glimt vil komme styrket ut av denne krisen. Jeg skal i hvert fall bidra til at Glimt fortsatt skal være en betydelig samfunnsaktør.