Trondheim 20200513. 
Tore Onshuus Sandvik er en norsk politiker som har sittet som fylkesordfører i Trøndelag siden 2018. Han var også den siste fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, før de to Trøndelagsfylkene ble sammenslått
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Trondheim 20200513. Tore Onshuus Sandvik er en norsk politiker som har sittet som fylkesordfører i Trøndelag siden 2018. Han var også den siste fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, før de to Trøndelagsfylkene ble sammenslått Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad
Mening

Smittevern må være på alvor

Helsedirektoratet melder om nye to måneder med strengere tiltak. Det begynner å røyne på, men vi må ikke glippe nå i innspurten.

Men; for at ikke den såkalte tiltakstrøttheten i befolkningen skal føre til at vi ikke greier å holde oppe disiplinen, må også myndighetene slutte å holde stengt aktivitet som knapt medfører smittefare. Ett eksempel er det meningsløse i at 20 åringer kan møtes på trening, men ikke spille fotball, selv om helsemyndighetene er enige om at det ikke er smittefarlig, og det nylig igjen ble grundig dokumentert i rapporter i Danmark og Norge.

Dette handler om mer en femti tusen unge mennesker, pluss støtteapparat, som ikke har konkurrert på snart 16 måneder, og som nå heller ikke får trene som normalt. Vi trenger dem motiverte og ikke desillusjonerte i siste innspurten av smittevernet. Og det finnes flere eksempler innen ulike idretter og aktiviteter.

Befolkningen er lojale og mange bærer tyngre bører enn andre gjennom pandemien, men da må ikke nasjonale myndigheter bestemme tiltak uten effekt på smittevernet. Det koster allerede dyrt for folkehelsa, men kan også komme til å svekke motivasjonen i smittevernarbeidet for mange i befolkningen.

Begge deler er er farlig.

Norske myndigheter har håndtert koronakrisen godt. Vi har få døde og kapasiteten i helsevesenet er ikke truet. Men i den siste innspurten må også helsemyndighetene bidra med ekstra treffsikre tiltak og ikke symbolpolitikk. Smittevern må være på alvor, slik at det store samspillet i samfunnet fungerer. Da greier vi også bedre å holde ut. Da spiller vi hverandre gode.

Det er for eksempel både tryggere for smittevernet, og bedre for folkehelsa, å la 20+ åringene spille fotball når de likevel er på trening, enn at de oppsøker andre og mindre regulerte sosiale arenaer med større fare for smitte.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Trøndelag

Relatert