Regjeringsinterne dokumenter viser at en samlet regjering gikk inn for å tillate hijab i politiet.  (Foto: INGOLFUR JULIUSSON/REUTERS/SCANPIX)
Regjeringsinterne dokumenter viser at en samlet regjering gikk inn for å tillate hijab i politiet. (Foto: INGOLFUR JULIUSSON/REUTERS/SCANPIX)

Nekter for hijab-ja

Regjeringen konkluderte ikke med å si ja til hijab, hevder Statsministerens kontor.

- Det ble ikke endelig konkludert i saken før justisministeren den 20. februar bestemte seg for ikke å gå videre med saken, hevder statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ved Statsministerens kontor i en e-post til TV 2 onsdag morgen.

- Sa ikke ja

Avisen VG slår onsdag opp at en protokoll fra en regjeringskonferanse den 29. januar viser at en samlet regjering gikk inn for å tillate endringer i politiets uniformsreglement for å tillate bruk av religiøse hodeplagg.

Les også: - Jens sa ja til hijab

- Det er ikke riktig at regjeringen konkluderte med å si ja til hijab i politiet, slik VG skriver. Saken ble drøftet i regjeringen, men det ble ikke trukket noen konklusjon om å si ja til hijab, skriver statssekretæren.

Åpnet opp

Det regjeringen gjorde var å åpne for endringer, mener Torbjørn Giæver Eriksen.

- Det ble åpnet for å endre uniformsreglementet for å ta religiøse hensyn, men på hvilken måte det kunne skje skulle utredes videre i de berørte departementer. Dette ble fulgt opp gjennom brevet til Politidirektoratet av 10. februar der man bl.a. ba direktoratet om å foreta en vurdering av hvordan tildekking av hår kunne tilpasses politiuniformen, skriver Eriksen.

- I oppdragsbrevet ble det understreket at Politidirektoratets innstilling ville bli forelagt for andre berørte departementer før endelig beslutning skulle fattes.

Høyres Per-Kristian Foss ga tidligere onsdag uttrykk for at statsministeren selv måtte komme på banen og offentliggjøre de regjeringsinterne dokumentene for å avklare hva som egentlig har skjedd.

Les også: - Statsministeren har et troverdighetsproblem