mrtcoma
mrtcoma

Mr. T Treat your mother right

A-Team, Rocky og opphavet til "I pity the fool", Mr T var en gang mannen med stor M, så hva var meningen med denne musikkvideoen? Skulle han myke opp imaget?