Eksportindustrien sliter når rentenivået stiger, for da styrker krona seg og gjør norske varer dyrere i utlandet.  (Foto: JOHN MACDOUGALL/SCANPIX/AFP)
Eksportindustrien sliter når rentenivået stiger, for da styrker krona seg og gjør norske varer dyrere i utlandet. (Foto: JOHN MACDOUGALL/SCANPIX/AFP)

200 mister jobben hver dag

Arbeidsledigheten eksploderer. I februar mistet over 5000 nordmenn jobben.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved utgangen av februar er det registrert 67.400 arbeidsledige hos NAV. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 25.500 personer eller 61 prosent sammenlignet med i fjor.

Sjekk arbeidsledigheten i ditt fylke nederst i artikkelen

- Arbeidsledigheten øker nå i et svært raskt tempo. Alle yrkesgrupper opplever arbeidsledigheten, men det er fremdeles bygg- og anlegg og industrien som har den kraftigste økningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

5.100 flere ledige denne måneden

Justert for sesongvariasjoner er det 5.100 flere som har blitt arbeidsledige bare denne måneden. Dette tilsvarer nesten 200 nye ledige om dagen.

Innen bygg- og anleggsbransjen har arbeidsledigheten økt med hele 157 prosent. Dette utgjør nå 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

Det er minst økning innenfor undervisning med fire prosent, og helse, pleie og omsorg med 15 prosent.

Arbeidsledigheten er lavest Rogaland med 1,8 prosent. Finnmarkingene er hardest rammet med en ledighet på 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med februar i fjor har ledigheten økt mest i Oppland med 92 prosent.

Størst økning blant menn

Det er nå 20.000 flere arbeidsledige menn på landsbasis, noe som er en økning på 85 prosent fra ifjor. Arbeidsledigheten blant kvinnene har økt med 5.400 eller 30 prosent i samme periode.

I alderen 20-29 år er det dobbelt så mange menn som er arbeidsledige enn for ett år siden.

NAV venter at det vil bli 16.000 flere arbeidsledige i Norge i 2009 enn i 2008. I 2010 vil arbeidsledigheten øke med ytterligere 17.000 personer.

Ledigheten vil med dette øke fra 1,7 prosent i 2008 til 2,9 prosent i 2010.

Registrerte helt ledige fordelt på fylke og kjønn ved utgangen av februar 2009:

Denne måned I % av arbeidsstyrken Endring fra samme måned i fjor Endring i % fra samme måned i fjor
Østfold 4 389 3,2 % 1 778 68 %
Akershus 5 468 2,0 % 2 242 69 %
Oslo 10 060 3,2 % 3 392 51 %
Hedmark 2 814 3,0 % 1 124 67 %
Oppland 2 423 2,5 % 1 164 92 %
Buskerud 3 354 2,5 % 1 317 65 %
Vestfold 3 708 3,2 % 1 659 81 %
Telemark 2 966 3,5 % 1 277 76 %
Aust-Agder 1 703 3,2 % 787 86 %
Vest-Agder 2 414 2,8 % 1 134 89 %
Rogaland 3 930 1,8 % 1 613 70 %
Hordaland 5 924 2,4 % 2 086 54 %
Sogn og Fjordane 1 073 1,9 % 473 79 %
Møre og Romsdal 2 861 2,2 % 1 142 66 %
Sør-Trøndelag 4 795 3,2 % 1 551 48 %
Nord-Trøndelag 2 167 3,3 % 753 53 %
Nordland 3 571 3,0 % 857 32 %
Troms 2 368 2,9 % 879 59 %
Finnmark 1 433 3,8 % 216 18 %
Riket 67 446 2,7 % 25 453 61 %

Kilde: NAV