Oslo 6. august 1979: Rød Valgallianse holder pressekonferanse i forbindelse med valget høsten 1979. Fra venstre: Partiformann Pål Steigan, Ellen Pedersen og Hilde Haugsgjerd. (Foto: PAUL OWESEN / NTB/SCANPIX)
Oslo 6. august 1979: Rød Valgallianse holder pressekonferanse i forbindelse med valget høsten 1979. Fra venstre: Partiformann Pål Steigan, Ellen Pedersen og Hilde Haugsgjerd. (Foto: PAUL OWESEN / NTB/SCANPIX)

Rødts historie

Fra væpna revolusjon til rutete flanellsskjorte. Stemningen på ytterste venstre har endret seg med tiden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partiet Rødt ble stiftet 11. mars 2007. Partiet ledes av Bjørnar Moxnes fra Oslo. Nestledere i partiet er Marie Sneve Marthinussen og Marielle Leraand.

Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. Partiet ble stiftet av folk med bakgrunn fra RV, AKP, Rød Ungdom og uavhengige sosialister. Et halvt år etter stiftelsen sluttet også Internasjonale Sosialister seg til partiet.

Rød Valgallianse ble grunnlagt i 1973 som valgfronten til Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene). Bakgrunnen var at Kommunaldepartementet nektet AKP å stille til valg. I1975 fikk partiet sine første kommunestyremedlemmer i Tromsø, Oslo, Trondheim og Odda.

På 1970-tallet ble AKP (m-l) styrt av en kjerne av skolerte marxister. De mest fremtredende var Pål Steigan, Tron Øgrim, Finn Sjue og Sigurd Allern.

I 1979 fikk RV sin første egne leder, Hilde Haugsgjerd som i dag er redaktør i Aftenposten.

På 80-tallet var det stor uenighet innad i den revolusjonære bevegelsen. Det skyldtes både indre organisatoriske forhold, men også endringer i verdensbildet som Berlinmurens fall og kinesiske myndigheters knusing av demonstrantene på den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Tidlig på 90-tallet sluttet AKP å bruke paroler som «proletariatets diktatur» og «væpna revolusjon». Landsmøtet i 1990 fjernet (marxist-leninistene) fra navnet. Da RV ble fristilt fra AKP, gikk store deler av «høyrefløyen» ut av AKP. I 1991 ble avisa Klassekampen fristilt fra partiet, men de beholdt likevel aksjemajoriteten gjennom hele 1990-tallet.

I 1993 ble Rød Valgallianse for første gang representert på Stortinget. Erling Folkvord ble valgt inn fra Oslo. Han ble bare sittende i fire år. Partiet manglet rundt 600 stemmer i 1997.

Ved stortingsvalget i 2005 argumenterte RV for at det var behov for en opposisjon til venstre for SV, dersom det ble flertall for en rødgrønn regjering. RV var langt unna Stortingsplass.

I 2005 sendte RV brev til AKP med tanke på å slå sammen de to partiene. Ønsket ble begrunnet med små politiske forskjeller og en ny politisk situasjon som krevde et mer samlet og slagkraftig alternativ på ytterste venstre fløy i politikken.

Stiftelsen av Rødt skjedde for sent til at valgloven tillot navneendring, partiet stilte derfor til valg som RV ved lokalvalget i 2007. Stortingsvalget i 2009 blir dermed Rødts første valg.

NY LEDER: Bjørnar Moxnes fikk blomster, jubel og applaus på Rødts landsmøte i Oslo søndag. (Foto: Ingvil Teige Stiegler/ TV 2)
NY LEDER: Bjørnar Moxnes fikk blomster, jubel og applaus på Rødts landsmøte i Oslo søndag. (Foto: Ingvil Teige Stiegler/ TV 2)
I 2007 fikk partiet sin første ordfører da Knut Henning Thygesen vant forsøket med direktevalg i Risør. Rødt gjorde det også sterkt i andre kommuner som Odda, Vågan, Høyanger, Vefsn og Tromsø.

På partiets landsmøte i mai 2012 ble Bjørnar Moxnes (30) fra Oslo valgt til ny partileder etter Turid Thomassen. Moxnes sitter i dag i Oslo bystyre. Marie Sneve Marthinussen og Marielle Leraand ble valgt til nestledere i partiet.

Oslo 6. august 1979: Rød Valgallianse holder pressekonferanse i forbindelse med valget høsten 1979. Fra venstre: Partiformann Pål Steigan, Ellen Pedersen og Hilde Haugsgjerd. (Foto: PAUL OWESEN / NTB/SCANPIX)
Oslo 6. august 1979: Rød Valgallianse holder pressekonferanse i forbindelse med valget høsten 1979. Fra venstre: Partiformann Pål Steigan, Ellen Pedersen og Hilde Haugsgjerd. (Foto: PAUL OWESEN / NTB/SCANPIX)
Noen av medlemmene i det nyvalgte sentralstyret i Rød Ungdom, f.v.: Stein Håland, formannen Helge Øgrim, Hilde Haugsgjerd og Aksel Nærstad. SUF (m l) vedtok på sitt 8. landsmøte å skifte navn til Rød Ungdom. (Foto: NTB/SCANPIX)
Noen av medlemmene i det nyvalgte sentralstyret i Rød Ungdom, f.v.: Stein Håland, formannen Helge Øgrim, Hilde Haugsgjerd og Aksel Nærstad. SUF (m l) vedtok på sitt 8. landsmøte å skifte navn til Rød Ungdom. (Foto: NTB/SCANPIX)
Fra AKP ml's stiftelseskonferanse. Partiformann Sigurd Allern ( i midten), t.v. Synne Holan, Tromsø og t.h. Kjell Pettersen, Sauda. Leve Arbeidernes kommunistparti ( m l) AKP (ml) står på plakaten bak dem. (Foto: NTB/SCANPIX)
Fra AKP ml's stiftelseskonferanse. Partiformann Sigurd Allern ( i midten), t.v. Synne Holan, Tromsø og t.h. Kjell Pettersen, Sauda. Leve Arbeidernes kommunistparti ( m l) AKP (ml) står på plakaten bak dem. (Foto: NTB/SCANPIX)
AKP, Arbeidernes Kommunistiske Parti, presenterer den nye ledelsen på en pressekonferanse. F.v.: Arne Lauritzen, organisatorisk nestleder, Kjersti Ericsson, leder, og Jorun Gulbrandsen, politisk nestleder. (Foto: Henrik Laurvik / NTB/SCANPIX)
AKP, Arbeidernes Kommunistiske Parti, presenterer den nye ledelsen på en pressekonferanse. F.v.: Arne Lauritzen, organisatorisk nestleder, Kjersti Ericsson, leder, og Jorun Gulbrandsen, politisk nestleder. (Foto: Henrik Laurvik / NTB/SCANPIX)
RVs Erling Folkvord på Stortingets talerstol 14. mars 1995. (Foto: Berit Roald/Scanpix)
RVs Erling Folkvord på Stortingets talerstol 14. mars 1995. (Foto: Berit Roald/Scanpix)
Lederen av Stortingets kontrollutvalg Per N. Hagen (t.v.) i samtale med Erling Folkvord etter at det ble kjent at Berge Furre kan ha blitt gransket mens han satt i Lundkommisjonen. (Foto: Helge Hansen/Scanpix)
Lederen av Stortingets kontrollutvalg Per N. Hagen (t.v.) i samtale med Erling Folkvord etter at det ble kjent at Berge Furre kan ha blitt gransket mens han satt i Lundkommisjonen. (Foto: Helge Hansen/Scanpix)
Partilederdabatt i TV2. RVs Torstein Dahle (th) henvender seg til programleder Oddvar Stenstrøm under den avsluttende partilederdebatten i TV 2 10. september 2005. (Foto: Marit Hommedal/SCANPIX)
Partilederdabatt i TV2. RVs Torstein Dahle (th) henvender seg til programleder Oddvar Stenstrøm under den avsluttende partilederdebatten i TV 2 10. september 2005. (Foto: Marit Hommedal/SCANPIX)
Stor stemning hos RV og Torstein Dahle da valgdagsmålingene kom under partiets valgvake i Bergen 12. september 2005. (Foto: Marit Hommedal/SCANPIX)
Stor stemning hos RV og Torstein Dahle da valgdagsmålingene kom under partiets valgvake i Bergen 12. september 2005. (Foto: Marit Hommedal/SCANPIX)
RV leder Torstein Dahle lurer på hvordan det går med partiet da de første valgdagsmålingene kom under partiets valgvake i Bergen mandag kveld. (12. september 2005) (Foto: Marit Hommedal/SCANPIX)
RV leder Torstein Dahle lurer på hvordan det går med partiet da de første valgdagsmålingene kom under partiets valgvake i Bergen mandag kveld. (12. september 2005) (Foto: Marit Hommedal/SCANPIX)
Partileder Torstein Dahle klipper over båndet for å markere stiftelsen av det nye partiet Rødt, som tar mål av seg å fylle tomrommet til venstre for regjeringen i norsk politikk. Høytideligheten fant sted på Håndtverkeren konferansesenter i Oslo lørdag. (10. mars 2007) (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)
Partileder Torstein Dahle klipper over båndet for å markere stiftelsen av det nye partiet Rødt, som tar mål av seg å fylle tomrommet til venstre for regjeringen i norsk politikk. Høytideligheten fant sted på Håndtverkeren konferansesenter i Oslo lørdag. (10. mars 2007) (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)
Partileder Torstein Dahle og Erling Folkvord under partiet Rødts første landsmøte som finner sted i Håndverkeren i Oslo. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Partileder Torstein Dahle og Erling Folkvord under partiet Rødts første landsmøte som finner sted i Håndverkeren i Oslo. (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Partileder Torstein Dahle holdt fredag tale under partiet Rødts første landsmøte som finner sted i Håndverkeren i Oslo. (30. mai 2008) (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
Partileder Torstein Dahle holdt fredag tale under partiet Rødts første landsmøte som finner sted i Håndverkeren i Oslo. (30. mai 2008) (Foto: Morten Holm/SCANPIX)
NY LEDER: Bjørnar Moxnes fikk blomster, jubel og applaus på Rødts landsmøte i Oslo søndag. (Foto: Ingvil Teige Stiegler/ TV 2)
NY LEDER: Bjørnar Moxnes fikk blomster, jubel og applaus på Rødts landsmøte i Oslo søndag. (Foto: Ingvil Teige Stiegler/ TV 2)