tv2hd1
tv2hd1

Kosekveld?

Slik leiger du film direkte på TV-en

Visste du at med den nye digitale TV-kvardagen slepp du å gå i videobutikken for å leige film? Fleire og fleire leverandørar let deg no leige film rett frå sofakroken - eit knappetrykk på fjernkontrollen er alt som må til.

Les også:

Test av lovlig filmnedlastning på nett

Vi har sett på nokre av tilboda som er ute på marknaden no, og har funne at kvaliteten på filmane er svært bra. Prisane er heller ikkje noko å klage på, du betalar ikkje meir for film via TV enn du ville gjort i videobutikken.

Filmen betaler du når du får neste rekning frå din leverandør. Utvalet av leigefilm via TV er varierande, men det er godt nok til at du finn ein film du har lyst å sjå. Nokre av leverandørane kan òg tilby HD-film.

Og dersom du er ein av dei som enno ikkje har funne filmknappen på fjernkontrollen, vil Marius Røstad i Teknofil forklare deg korleis du leiger film via din eigen TV:

288212