Heroin sprøyte narkotika (Foto: TV 2)
Heroin sprøyte narkotika (Foto: TV 2)

- Daglig lovbrudd i kommunene

Store forskjeller i praksisen rundt behandlingen av sprøytenarkomane fra kommune til kommune gjør at Statens helsetilsyn fortviler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helsetilsynet er kontrollinstansen for hvordan narkomanes rettigheter håndheves rundt i landet, og direktøren for Statens helsetilsyn mener situasjonen ikke er akseptabel.

- Jeg synes den aksept som deler av det norske samfunnet har for å diskriminere rusmiddelmisbrukere er uverdig. Det er knapt noen grupper som man aksepterer slike ting for som man gjør for rusmiddelmisbrukerne. Man har den vanlige pasienten oppe på en pidestall og så har man rusmisbrukeren nede på gaten, sier Lars E. Hanssen til TV 2 Nyhetene.

- Dreier seg ikke om penger

Direktør Hanssen er sikker på at det norske samfunnet ikke ville akseptert en slik diskriminerende holdning innen andre deler av tjenesten.

- Vi har en opptrappingsplan som får stadig mer penger, men holdninger og diskriminering dreier seg ikke om penger. Det dreier seg om deg og meg og hva vi tåler av urett som kanskje rammer din eller min familie. Det finnes nesten ikke en eneste familie i Norge som ikke har noen form for kontakt med rusmiddelmisbrukere.

Han mener det er grunnholdningen til rusmisbrukere som det må gjøres noe med i Norge.

- Det er helt opplagt at hvis man hadde ønsket å hjelpe disse menneskene på et tidligere tidspunkt så vil deres smerte, lidelse, død, savn i familien vært redusert eller kanskje helt unngått.

Heroin narkotika måleskje (Foto: TV 2)
Heroin narkotika måleskje (Foto: TV 2)

Lovverket brytes daglig

At rusmiddelmisbrukerne fikk pasientrettigheter gjennom rusreformen er ifølge Hanssen et gode, men mange vet ikke engang om rettighetene. I tillegg er tilbudet til de som ønsker hjelp ikke tilstrekkelig.

- Vi ser at tilbudet de får når de ønsker hjelp kanskje ikke er eksisterende. Kanskje det må kjempes for, kanskje ønsker en avrusning på et tidspunkt, og så må en vente til motivasjonen er vekke før det finnes plass. De som ønsker å komme ut av det, må kunne hjelpes der og da, sier Hanssen, som bekrefter at lovverket brytes daglig.

- På den ene siden har du det kommunale selvstyre at de kan utforme tjenestene slik de ønsker, på en annen side skal fylkesmannen på sosialsiden og helsetilsynet i fylke på helsesiden føre tilsyn med om det tilbudet rusmiddelmisbrukere får er i tråd med lovverket. Og lovverket har ikke alltid veldig presise men på mange områder ganske gode beskrivelser om de rettigheter man har.

Ønsker flere klager

Tallet på klager på primærinstansen, som er helsetilsynet i fylket, er rundt 2-3000 klager i året. Hanssen er redd for at antallet klager hadde vært nærmest ubegrenset hvis disse tallene hadde vært reelle. Likevel ønsker han flere klager, og oppfordrer både narkomane og deres pårørende om å klage langt mer.

- Å kaste noen ut av rehabiliteringsopplegg skal det veldig sterke grunner til, sier Hanssen.