LO ber lederne dempe lønnsfesten

LO mener norske næringslivsledere har hatt en urimelig god lønnsutvikling sammenlignet med vanlige arbeidsfolk. Også politikerne får sitt pass påskrevet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Stortingets kommisjon for politikerlønn må begynne å følge rammeberegningene fra de sentrale oppgjørene, slik at den ikke på nytt deler ut for mye, heter det i innstillingen fra LO-sekretariatet foran årets lønnsoppgjør.

I innstillingen som er oppe til behandling på tirsdagens representantskapsmøte i Folkets Hus i Oslo, går LO i rette med næringslivslederne som organisasjonen mener har sikret seg for mye i lønningsposen.

– Det er naturlig å iverksette en særlig oppbremsing av lønnstillegg, opsjoner og bonusordninger for toppledere, mener LO.

Mandag la Teknisk beregningsutvalg fram en rapport som viser at direktørene i finansnæringen fikk en lønnsvekst på hele 28,6 prosent i fjor. Til sammenligning økte vanlige lønnsmottakere lønna med 6 prosent i snitt.

Problemene finanskrisen har skapt for norsk næringsliv gjør at årets mellomoppgjør forventes å bli moderat. LOs hovedmål er å hindre tap av arbeidsplasser, men krav om bedring av kjøpekraft og økt innsats for likelønn og lavlønnsgrupper vil stå sentralt når organisasjonen setter seg til forhandlingsbordet.

I offentlig sektor blir tjenestepensjon et hovedtema ved siden av lønn. LO vil sikre arbeidstakere i stat og kommune en ordning som tilsvarer trepartsavtalen for AFP som ble inngått under fjorårets hovedoppgjør. (©NTB)