Advarte mot Nav-reformen

Før Nav-reformen ble vedtatt, advarte to ekspertutvalg mot internkonflikter dersom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten ble slått sammen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Ingen av de spurte ekspertene foreslo at de tre etatene skulle slås sammen, sier Fafo-forsker Kaja Reegård til NRK.

Reegård har nettopp skrevet en masteroppgave om bakgrunnen for Nav-reformen.

– Ekspertene advarte mot samarbeidsproblemer internt mellom de tre tidligere etatene. De var redd interne stridigheter mellom de gamle etatene, som for eksempel stolthet, kunne ødelegge for samarbeidet, sier hun.

Ansatte fra de ulike etatene lønnes fortsatt etter forskjellige lønnssystemer, noe som fører til ulik lønn for likt arbeid og forskjellige ferieavviklinger.

Forsker og statsviter Tom Christensen holder for tiden på med å evaluere Nav-reformen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han trekker fram at reformen ikke var tilpasset brukerne.

– Forskning i forkant av reformen avdekket at kun 15 prosent av brukerne av de tre gamle etatene nyttiggjorde seg av mer enn én etat, mens de resterende 85 prosentene brukte kun én etat, sier Christensen.

Det ble derfor konkludert med at brorparten av brukerne hadde mer nytte av spesialkompetansen i de enkelte etatene enn fordelen av en felles henvendelse.

Men politikerne var av en annen mening. Nav-reformen ble vedtatt enstemmig på Stortinget i 2005. (©NTB)