randi_flesland1
randi_flesland1

Bankenes spareråd får stryk

Sparebank 1 er verst, etterfulgt av Acta, DnBNOR og Nordea. Bankenes spareråd står rett og slett til stryk, viser en ny undersøkelse Forbrukerrådet har gjort.

Hensikten med Forbrukerrådets undersøkelse har vært å finne ut av hva som tilbys av spareprodukter, og hvilken finansiell rådgivning som gis i privatmarkedet innenfor sparing og plassering. Av totalt 62 kundemøter, får 35 karakteren ikke bestått.

- Kunden har krav på å få vite hva det reelt koster å gjøre en investering. Det går tydelig fram av resultatene i undersøkelsen at det er nødvendig med en kvalitetssikring av både råd- og rådgivere i denne bransjen, påpeker direktør Randi Flesland.

Verstingene
Sparebank 1 kommer dårligst ut, men også Acta, DnBNOR og Nordea synder gjentatte ganger mot regelverk og egne normer. Undersøkelsen viser at rådene først og fremst fremmer inntjening til bankene, og ikke kundene.

Det som går igjen, er manglende oversikt over totalkostnader ved investering, og mangler på skriftlig dokumentasjon. I tillegg fikk kundene liten tid til å områ seg i beslutningen.

Les mer om Forbrukerrådets undersøkelse her

- De skal hete selgere
Direktør Randi Flesland etterlater ingen tvil om hva Forbrukerrådet mener om bankenes finansielle rådgivere.

- De skal hete selgere, sier hun.

Kredittilsynet foreslo like før jul å forby tittelen «rådgiver», i en rapport bestilt av Finansdepartementet.

Forbrukerrådet mente den gang det var på høy tid å kreve dette, og undersøkelsen som legges fram i dag bare understøtter det de har ment i lengre tid.

- Ja, vi vil ta tittelen fra de finansielle rådgiverne, supplerer underdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen.

- Det er ikke sånn at vi mener at det er galt å være selger, men den som er selgere må være tydelige på hva de er, understreker han.

Føler seg lurt
- Altfor mange kunder føler seg lurt av bankenes såkalte rådgivning under salg av spareprodukter. Sånn som det er nå, kan det ikke fortsette, slår Flesland fast.

Hun foreslår at kundene heller kan betale for tjenesten hvis de vil ha råd, enn at "rådgiverne" får provisjon på salg, slik det er i dag.