Erikogkrissattitude (Foto: Marcel Lelienhof, © Marcel Lelienhof)
Erikogkrissattitude (Foto: Marcel Lelienhof, © Marcel Lelienhof)

Oldinger på waschera?

Hva har skjedd med Erik og Kriss?

Erik og Kriss kommer på besøk for å snakke om hvem som skal ta vare på oss når vi blir gamle.

kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har foreslått å innføre stemmerett for 16-åringer. Hun kommer i studio for å ta en prat med Peter og Katarina.