Isen i Antarktis strømmer fra innlandet og ut i havet som lange tunger, eller «shelfer». Dette bildet er fra Riiser Larsen shelfen. (Foto: NASA / GRACE team)
Isen i Antarktis strømmer fra innlandet og ut i havet som lange tunger, eller «shelfer». Dette bildet er fra Riiser Larsen shelfen. (Foto: NASA / GRACE team)

Nordpolen kan flytte seg

Begynner isen i Antarktis å smelte vil det får enorme og hittil ukjente konsekvenser.

Svært mye vann er bundet i den enorme kappen av is som dekker Antarktis. I gjennomsnitt er den 1,6 km tykk, og 70 % av alt ferskvann i verden finnes akkurat her.

Smelter isen forsvinner livsgrunnlaget til keisepingvinen. (Foto: Wikimedia Commons)
Smelter isen forsvinner livsgrunnlaget til keisepingvinen. (Foto: Wikimedia Commons)

Mange meter

Skulle den globale oppvarmingen få isen som dekker bare den vestlige delen av Antarktis til å forsvinne, har en antatt at det vil få havnivået til å stige fem meter.

Nok til å sette mange av verdens storbyer og tett befolkede landområder under vann.

Dramatisk altså, men en ny forskningsrapport viser at konsekvensene for kloden vil bli enda større.

Spres ikke jevnt

De fem meterne baserer seg på at smeltevannet vil spre seg jevnt i havet. Sånn er det ikke, i følge en forskningsgruppe ved University of Toronto i Canada.

For den enorme vekten av isen tynger ned Antarktis. Forsvinner isen vest i Antarktis vil landmassen heve seg 100 meter, og områder som nå står under vann vil løftes ut av havet. Det vannet som da fortrenges vil få havnivået til å heve seg enda mer.

Konsekvensene vil bli ekstra store for landene rundt det Indiske hav. Som Bangladesh, et land som allerede sliter med oversvømmelser. (Foto: Mufty Munir / Scanpix)
Konsekvensene vil bli ekstra store for landene rundt det Indiske hav. Som Bangladesh, et land som allerede sliter med oversvømmelser. (Foto: Mufty Munir / Scanpix)

Polene flyttes

Men det er flere konsekvenser, og nå begynner det å bli komplisert.

Jorden har en "bilring". Selve rotasjonen får havet til å ese litt ut ved ekvator.

Når isen forsvinner og kloden blir lettere i sør, kan det påvirke jordrotasjonen. Aksen fra sørpol til nordpol vil flytte seg. Forskerne har beregnet at sørpolen vil ligge 500 meter lenger vest, og nordpolen tilsvarende lenger øst.

Det gjør at også "bilringen" flytter på seg. Ikke mye, men nok til at havet vil stige mellom en og to meter ekstra ved Nord-Amerika og i det Indiske hav.

Andre områder vil få en mindre stigning enn om vannet ble jevnt fordelt.

Ikke bare Antarktis

Flytter jordaksen seg påvirker det også værsystemene, klimasonene og årstidene på kloden.

Nå er ikke 500 meter så mye, men de canadiske forskerne har så langt bare tatt for seg isen vest i Antarktis.

- Denne typen konsekvenser vil også oppstå dersom andre store ismasser smelter, sier Jerry Mitrovica til New Scientist.

Smelter isen?

Kjempekontinentet lengst sør på kloden er omgitt av kaldt hav på alle kanter, og klimamodellene tyder på at den globale oppvarmingen vil merkes sist i Antarktis.

Rødfargen viser hvor sterk oppvarmingen av Antarktis har vært de siste 50 årene. Kraftig rødt er 0,25 grader C. (Foto: NASA)
Rødfargen viser hvor sterk oppvarmingen av Antarktis har vært de siste 50 årene. Kraftig rødt er 0,25 grader C. (Foto: NASA)

Det er ingen umiddelbar fare for at isen i Antarktis skal forsvinne. De siste årene har ismengden økt. En årsak til det kan være at varmere luft tar opp i seg mer fuktighet, slik at det regner og snør mer enn tidligere.

Den vestlige delen av Antarktis er blitt varmere de siste 50 årene, men forskerne trodde lenge at den østlige delen ble kaldere.

Ny undersøkelse viser at det ikke stemmer, temperaturen øker over hele kontinentet. En eller annen gang vil isen begynne å minke, sier Ted Maksym ved British Antarctic Survey til New Scientist.

- Og flere av klimamodellene indikerer at det tidspunktet ikke er lagt unna.

Kilde: New Scientist