Lange køer utenfor utestedene i Oslo. En kan se rullestolbruker Anders Larsen Haug i midten av bildet. (Foto: Glenn Aaseby/TV 2 )
Lange køer utenfor utestedene i Oslo. En kan se rullestolbruker Anders Larsen Haug i midten av bildet. (Foto: Glenn Aaseby/TV 2 )

Nektet adgang på utesteder

En rykende fersk undersøkelse viser at flere blir nektet adgang på utesteder fordi de sitter i rullestol.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Anders Larsen-Haug sitter i rullestol og er sentralstyremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom.

- Jeg har dårlig erfaring med å komme inn på utesteder. Jeg har tidligere blitt nektet adgang, til tross for at det fysisk er mulig å komme inn. Det er diskriminerende, sier Anders.

1. januar i år kom den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som skal sikre bevegelseshemmede like muligheter i samfunnet.

Anders Larsen-Haug sitter i rullestol og er sentralstyremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom.  (Foto: Glenn Aaseby/TV 2 )
Anders Larsen-Haug sitter i rullestol og er sentralstyremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom. (Foto: Glenn Aaseby/TV 2 )

Fersk undersøkelse

Norges Handikapforbund har foretatt undersøkelser blant 3000 av sine rundt 20.000 medlemmer.

9 prosent svarte at de har opplevd å bli "nektet inngang på restaurant, pub, kafé eller lignende på grunn av sin funksjonsnedsettelse - til tross for at de fysisk ville greid å komme inn i lokalet." Halvparten av dem har opplevd dette i løpet av de siste to årene.

Handikapforbundet mener denne typen utestenging er diskriminering, og bryter med §4 der det blant annet heter: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

1 av 6 spurte sier videre de har opplevd å bli nektet servering eller oversett på grunn av sin funksjonsnedsettelse. Over halvparten av tilfellene har skjedd i løpet av det siste året.

16.1 prosent av de spurte har opplevd å bli oversett / nektet servering på serveringssted på grunn av sin funksjonsnedsettelse.

- 58,3 prosent av dem som svarte ja har opplevd dette i løpet av det siste året.

- 9 prosent har blitt nektet adgang til serveringssted til tross for at de fysisk kunne kommet seg inn i lokalet.

rullebyen2_680 (Foto: Glenn Aaseby/TV 2 )
rullebyen2_680 (Foto: Glenn Aaseby/TV 2 )

Testet Oslos uteliv

Anders Larsen-Haug testet Oslos uteliv med rullestol i helgen. Han har tidligere blitt nektet ved flere utesteder fordi han sitter i rullestol.

Men denne gangen gikk det fint. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har muligens nådd utelivet.

- Det kan se ut som om enkelte steder har begynt å få med seg at det faktisk er forbudt å utestenge personer kun på grunn av deres funksjonsnedsettelse. At 1 av 6 har opplevd å bli oversett eller nektet servering, og nesten 10 prosent nektet inngang, viser likevel at det finnes mye diskriminerende holdninger i samfunnet, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Arne Lein.

Han legger til at Norges Handikapforbund vil vurdere fortløpende å melde inn tilfeller av brudd på Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven til Likestillings- og diskrimineringsombudet.