slakt
slakt

Mattilsynet slakter slakteriene

To år etter E.coli-skandalen er hygienen ved norske slakterier fortsatt ikke god nok, sier Mattilsynet i ny rapport.

I 2006 ble 18 nordmenn smittet av E.coli-bakterien etter å ha spist infisert mat. 16 av de smittede var barn, og ett av barna døde. Matsmitteskandalen førte til omfattende gransking av mattryggheten i Norge, og et regjeringsoppnevnt utvalg kom i etterkant med anbefalinger til kjøttbransjen og Mattilsynet. Blant konklusjonene til det såkalte E.coli-utvalget var at hygiene- og kvalitetskravene måtte innskjerpes på slakteriene for å redusere forekomsten av den dødelige E.col