Tove Paule  (Foto: Poppe/SCANPIX)
Tove Paule (Foto: Poppe/SCANPIX)

Hvorfor så redd for åpenhet, Tove Paule?

Hadde idretten vært tjent med å ha åpenhet? Spør TV 2 Sportens Ann Kristin Liestøl. Les bloggen her!

Tove Paule er leder for Norges største frivillige organisasjon, og NIF mottar årlig store pengesummer fra Norsk Tipping. I år får organisasjonen mange hundre millioner kroner.

Hva skjer med disse pengene? Hvordan blir de fordelt, og hvorfor blir de brukt på nettopp den måten? Det får ikke allmennheten vite tilstrekkelig, fordi alle beslutninger som Tove Paule og hennes styre fatter skjer bak lukkede dører.

annkristin220 (Foto: TV 2)
annkristin220 (Foto: TV 2)

I tillegg er saksdokumentene hemmelige for allmennheten.

Hvorfor er det slik? Fordi det alltid har vært slik er nok det beste svaret man kan gi. Er det likevel riktig å ha det slik når vi ser at idretten blir stadig mer kommersialisert, og forvalter stadig større pengesummer?

Advokat og fotballagent Gunnar-Martin Kjenner sier et klart og rungende NEI til det. Han frykter for korrupsjon.

De velger ut den informasjonen de vil fortelle om

I dag har Norges Volleyballforbund store økonomiske problemer. I følge Aftenposten hersker det usikkerhet i forhold til om forbundet har kjøpt tre leiligheter i Brasil.

Norges Gang- og mosjonsforbund har også vært preget av store økonomiske problemer knyttet til kunstige medlemstall. Så store problemer at Tove Paule og hennes styre fattet et mistillitsvedtak overfor forbundet i fjor sommer.

Hadde idretten vært tjent med å ha åpenhet?

Tove Paule og hennes styre mener ikke det. Hvis ikke hadde de gjort noe med situasjonen. I stedet har de utredet åpenhetsspørsmålet helt siden hun ble valgt. Kanskje ikke så rart siden Paule kunngjorde at hun var for offentlighet før hun ble valgt. Det gjorde også visepresidentene hennes Odd-Roar Thorsen. Lite har skjedd etter at de inntok vervene sine, men rett skal være rett.

De har gjort noe. De bestemte seg for å sende ut saksliste til allmennheten før møtene. Sakslista er derimot informasjonsfattig.

Her er to eksempler fra sist møte:

Sak 229 Instrukser og delegasjonsreglement

Sak 231 Norges Volleyballforbund

Dette er neppe informasjon som hjelper Gunnar-Martin Kjenner til å bli klokere.

Idrettsstyret har også innført åpen time etter møtene, hvor allmennheten kan komme og få vite hva man har bestemt. Dette skjer på idrettsstyrets premisser. De velger ut den informasjonen de vil fortelle om.

Selv om mottoet til Norges Idrettsforbund er "en åpen og inkluderende idrett".

Kunne det vært en fordel å vise det i praksis?