aaskilt
aaskilt

Tilbyr kriminelle amnesti

Konkurransetilsynet sier de følger byggebransjen nøye på grunn av frykt for prissamarbeid, men tilbyr samtidig amnesti for den som tilstår syndene.

Samtidig varsler tilsynet at kartellvirksomhet kan komme til å koste det offentlige dyrt, når regjeringens krisepakke settes ut i livet.

aaEirikStoltNielsen
aaEirikStoltNielsen

Bygg- og anlegg utsatt bransje

Etterforskningsdirektør ved Konkurransetilsynet, Eirik Stolt-Nielsen kan knapt komme seg inn på kontoret uten å støte på bygg- og anleggsbransjen.

Utenfor Konkurransetilsynets kontor i Bergen bygges det nemlig nærmest på alle bauger og kanter.

- Her graves det i hver grøft og gate, sier direktøren, som altså tilbringer dagene bokstavligtalt tett på bransjen.

Og ifølge Stolt-Nielsen er bygg og anleggsbransjen alt overrepresentert blant Konkurransetilsynets saker.

- Vi har en oppfatning av, og erfaring for, at innenfor bygg- og anleggsbransjen kan det dannes karteller, ulovlige samarbeidssammenslutninger.

Denne oppfatningen bekreftes av bransjen selv. I en nylig undersøkelse gjort av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sier én av fem av virksomhetene i bygg- og anlegg at de kjenner til prissamarbeid i egen bransje.

Presser prisene opp

Når milliarder nå skal brukes gjennom regjeringens krisepakke kan slike lovbrudd koste det offentlig dyrt.

aaskilt
aaskilt
Internasjonal etterforskning, analyser og tidligere erfaringer viser nemlig at:

- Ved ulovlige samarbeider kan prisnivået i et prosjekt stige med opp til 40 prosent, forteller Stolt-Nielsen.

Derfor øker Konkurransetilsynet overvåkningen av bransjen.

Stolt-Nielsen mener det er viktig å understreke at Konkurransetilsynet ikke ønsker å fremstille hele bransjen som ulovlig. Andre bransjer følges også nøye.

Han bekrefter at Konkurransetilsynet for øyeblikket flere saker i bygg- og anleggsbransjen.

- Når en så stor mengde offentlige oppdrag innenfor bygg- og anleggsvirksomhet legges ut på relativt kort tid, er det spesielt viktig å være oppmerksom på faren for ulovlig pris- og anbudssamarbeid, sier etterforskningsdirektøren.

Syndere kan slippe straff

Men nå går tilsynet til det drastiske tiltaket å åpne for at angrende syndere kan slippe straff.

Neste uke starter en omfattende offentlig informasjonskampanje for å gjøre oppmerksom på både at samarbeid med konkurrenter kan være straffbart, og om at Konkurransetilsynet innfører amnesti til den som varsler om ulovlig virksomhet først.

- Den som varsler først går fri mens de andre risikerer å stå igjen med kraftige reaksjoner, forklarer Stolt-Nielsen, som legger til at såkalt bøterabatt og lemping har vist seg å være svært effektivt i utlandet.

aareklame
aareklame

I Norge har bruk av amnesti for varsling så langt ikke blitt benyttet i sammenheng med bygg og anleggsbransjen til tross for at en lovendring åpnet for dette i 2005.

Har avdekket lovbrudd

Konkurransetilsynet har tidligere erfaring med at det forekommer ulovlig samarbeid i denne bygg- og anleggsbransjen.

I februar 2003 anmeldte Konkurransetilsynet Selmer Skanska AS, NCC Construction AS,

Veidekke ASA og Reinertsen Anlegg AS (tidligere AS Anlegg) til Økokrim på bakgrunn av omfattende ulovlig samarbeid i bygg- og anleggsbransjen fra 1994 til 2000.

30. juni 2006 utferdighet Økokrim et forelegg på til sammen 36 millioner kroner og inndragning på 5,6 millioner kroner mot ni entreprenører i asfaltbransjen og byggebransjen.

- Ikke belønning

Stolt- Nielsen forstår det kan virke urettferdig at lovbrytere nå kan slippe straff, men mener det er et viktig virkemiddel.

- Nå er det ikke belønning, men frafall av reaksjon. Jeg forstår at en kan gjøre seg de betraktningene, men vi ser det på som et nødvendig virkemiddel for å avdekke en form for kriminell aktivitet.

Næringen positiv

Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, Ketil Lyng, forstår både Konkurransetilsynet timing og bakgrunnen for amnesti-kampanjen.

aaKetilLyng
aaKetilLyng

- Det er vel kanskje to forhold som spiller inn, det har vært noe prissamarbeid vi har sett gjennom tidene, og så er det jo det at det kommer veldig mye penger gjennom den offentlige tiltaksspakken.

Lyng ønsker å understreke at næringen ønsker Konkurransetilsynets tiltak velkommen.

- Jeg vet ikke om byggenæringen er ekstra eksponert for prissamarbeid, men hvis det skal være noen tilfeller av prissamarbeid så er det bare positivt at Konkurransetilsynet titter næringen i kortene og blir kvitt de useriøse.