- Offentlighetsloven løsningen

Eneste løsning på problemet er mer åpenhet i forbundet og særforbundene, ifølge advokat Gunnar-Martin Kjenner.

- Man må få større innsyn enn slik det er i dag. Det gjelder både hvilke saker som skal opp i styremøtene og at pressen får samme mulighet å se inn i sakspapirene som hos andre offentlige instanser, mener advokaten.

Se intervju med Kjenner her:

285087

Bruk offentlighetsloven
Løsningen han ser for seg er at offentlighetsloven også må gjelde for idretten.

- Det er ikke vanskeligere enn å si at prinsippene i offentlighetsloven burde overføres til idretten. Slik kan folk utenfor også få stille kritiske spørsmål til hvordan ting gjøres, og det blir mer åpenhet rundt idretten, sier Kjenner.

Vurderer åpenhet hvert halvår
- Med 2000 medlemmer så er det ikke så enkelt. Men vi har blitt bedre på dialog. Det er klart av vi jobber med det og evaluerer på møte hvert halvår om vi skal bli mer åpne. Noen saker har vi også løftet inn på åpen time allerede, svarer Paule.

Hun understreker at det offisielle lovverket ikke kan endres før i 2011 uansett, først da er neste idrettsting.

- Vi diskuterer ulike løsninger hele veien, og tar oss god tid. Og vi tar også med oss de synspunktene Gunnar-Martin Kjenner kommer med, avslutter Paule.