REISER TIL SKANDINAVIA: Litauiske kriminelle forlater sine hjemtrakter til fordel for skandinaviske land, hvor tyversikringen er dårligere og soningene lettere. (Foto: Johannessen, Sara/NTB scanpix (illustrasjon))
REISER TIL SKANDINAVIA: Litauiske kriminelle forlater sine hjemtrakter til fordel for skandinaviske land, hvor tyversikringen er dårligere og soningene lettere. (Foto: Johannessen, Sara/NTB scanpix (illustrasjon))
Illustrasjonsbilde: Oppklaringsprosenten på politiets saker på landsbasis er 36 prosent. I Oslo er den på 19 prosent. Kun åtte prosent av vinningskriminaliteten i Oslo blir oppklart av politiet. (Foto: TV 2)
Illustrasjonsbilde: Oppklaringsprosenten på politiets saker på landsbasis er 36 prosent. I Oslo er den på 19 prosent. Kun åtte prosent av vinningskriminaliteten i Oslo blir oppklart av politiet. (Foto: TV 2)

Oslo-politiet oppklarer åtte prosent av innbruddene

Eksplosjon av grove tyverier - flere bruker kniv og skytevåpen, men politiet får færre anmeldelser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Landsbasis ble det anmeldt 264 000 forbrytelser og 122.000 forseelser i 2008. Dette er en nedgang på henholdsvis 2,8 prosent og 3,5 prosent i forhold til året før. Siden 2004 har politiet mottatt 24.000 færre anmeldelser på forbrytelser.

- Men vi vet at det er mørketall, politidirektør Ingelin Killengreen i Politidirektoratet til Politi.no.

Tyveri utgjør over halvparten av alle anmeldte vinningssaker. Fra 2007 til 2008 gikk alle typer tyverier ned, men det er en stor økning av grovt tyveri fra villa. Denne typen kriminalitet, som i hovedsak begås av omreisende østeuropeere, har økt med 52,6 prosent det siste året.

Eksplosjon av grove tyveri

Mye av denne økningen skyldes grove villa-tyveri i Oslo-området, der politiet i 2008 har avdekket flere organiserte kriminelle nettverk. Antall grove tyverier fra bolig har eksplodert i hovedstaden det siste året med en økning på hele 86 prosent.

- Dette er veldig høye tall. Jeg tror det henger sammen med at Norge er et rikt og velstående land som tiltrekker seg mange kriminelle fra andre land, sier leder i Politiets fellesforbund Arne Johannessen til TV 2 Nyhetene.

Årlig er over 40.000 mennesker i Oslo ofre for vinningskriminalitet. Bare 8,2 prosent av innbruddene blir oppklart i Oslo.

(Sjekk politiets oppklaringsprosent i tabellen nederst i artikkelen)

- Jeg synes det er flaut at oppklaringsprosenten er så lav. Det er spesielt ille at tallene er slik for saker som er så viktige for folk flest, sier Johannessen.

Arne Johannessen synes oppklaringsprosenten av vinningskriminaliteten i Oslo er pinlig. (Foto: TV 2)
Arne Johannessen synes oppklaringsprosenten av vinningskriminaliteten i Oslo er pinlig. (Foto: TV 2)

Innenfor simple tyverier er det spesielt verdt å legge merke til økningen innenfor tyveri fra minibank. Det ble her registrert 283 flere anmeldelser sammenlignet med i året før. Dette er nesten tre ganger så mange anmeldelser som i fjor.

Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 17,1 % i 2008 i Oslo. Det ble registrert tre postran i 2008, mens det ikke ble registrert bankran eller ran av verditransport.

Flere bruker kniv og skytevåpen

I fjor gikk også tallet på anmeldelser etter legemsbeskadigelse med kniv og skytevåpen kraftig opp, med henholdsvis 24 % og 64 %. Også for hele femårsperioden viser disse tallene en kraftig økning med 35 prosent. De siste fem årene har det vært en økning på 8,2 prosent for trusler med kniv og 7,4 prosent for trusler med skytevåpen.

I 2008 var det totalt 26 033 anmeldte voldsforbrytelser.

- Dette er bekymringsfullt og må følges opp, sier Killengreen.

Les Johnny Brennas blogg: - Hold kniven hjemme

Mer mishandling i hjemmet

Mishandling i familieforhold har hatt en økning på hele 53,7 prosent siden i fjor. En endring av definisjonen til denne straffeloven har også vært med på å øke antall anmeldte saker siden 2007.

Samtidig har dette vært et fokusområde i politiet de siste årene.

Nedgang i narkotikakriminaliteten

Tallet på anmeldte narkotikaforbrytelser viser en nedgang på 8,1 % fra 2007 til 2008. Nedgangen siste året er størst for de mest alvorlige sakene. Antall beslag av cannabis og heroin har økt siden 2007. Cannabisplanatsjene og Tollvesenets store heroinbeslag er hovedårsaken til dette.

Tollvesenet har gjort flere store heroinbelsag i løpet av 2008. (Foto: NICOLAS ASFOURI, © NA/FL)
Tollvesenet har gjort flere store heroinbelsag i løpet av 2008. (Foto: NICOLAS ASFOURI, © NA/FL)

Politiets ressursforbruk og redusert bruk av overtid i forbindelse med politikonflikten må antas å ha påvirket anmeldelsene for narkotikaforbrytelsene i 2008. I løpet av de siste månedene av fjoråret ble det registrert 3643 anmeldelser noe som er vesentlig lavere en samme periode i løpe av de siste fem årene. Forskjellen er på 30 prosent noe som kan tyde på at endringen ikke er tilfeldig.

Narko- og trafikkovertredelser henger sammen

Anmeldte anmeldte trafikkovertredelser, som utgjør mer enn halvparten av halvparten av alle anmeldte forseelser har gått ned med fem prosent. Da er ikke forenklede tillegg tatt med i beregningen. Det er 3500 færre trafikkforseelser i 2008.

- Narkotikaforbrytelser og trafikkovertredelser henger nøye sammen med politiets aktivitetsnivå, og resultatene må derfor sees i sammenheng med mangelen på politiressurser høsten 2008, sier politidirektør Ingelin Killengreen

Stor økning av menneskehandel

Anmeldelser for menneskehandel og prostitusjon har hatt en nedgang de siste årene, men i 2008 ble antallet nærmest doblet. Dette kan sees i sammenheng med politidirektoratets «KOM-prosjekt» som har gitt samtlige politidistrikt opplæring med fokus på identifisering av ofre for menneskehandel.

Det er også lagt til rett for samarbeid mellom hjelpeorganisasjoner og politiet.

Oslo oppklarer færrest saker

Den totale oppklaringsprosenten for politiets saker var i 2008 på 36 prosent. Oppklaringsprosenten har vært relativt jevn i løpet av de siste fem årene. I 2007 var den på 36,5 prosent.

Oslo har landets suverent laveste oppklaringsprosent med 19,4 prosent. Nest dårligst er Sør-Trøndelag med 31,2 prosent. Øst-Finnmark har den høyeste oppklaringsprosenten med 57,7 prosent.

Når det gjelder vinningsforbrytelser oppklarer Oslo-politiet kun 8,2 prosent av sakene.

- Resultatene i straffesaksbehandlingen er dårligere enn forventet og det bekymrer oss, sier Killengreen, som samtidig viser til at mangelen på ressurser i høst har gitt klare utslag i negativ retning.

Se politiets oppklaringsprosent i tabellen under (alle forbrytelser):

oppklaringsprosent_460
oppklaringsprosent_460

Folket har tillit til politiet

I en undersøkelse før jul gjennomført av TNS Gallup svarer 83% av innbyggerne i Norge de fortsatt har tillit til politiet.

93 prosent av innbyggerne føler seg trygge der de bor, og de mener at politiet er med på å skape denne tryggheten. Samtidig mener hele 75% av det har blitt mer kriminalitet i Norge, mens langt færre (38%) mener det er blitt mer kriminalitet der de selv bor.

Kun 41% mener politiet gjør en god innsats mot tyveri, innbrudd og hærverk.

- Dette er en stor utfordring. Politiet må og skal bli bedre, dette er viktig for innbyggerne og tilbakemeldingen er klokkeklar, understreker Ingelin Killengreen.

Synes du politiet i Norge gjør en god jobb? Si din mening nederst i artikkelen