kristinh680 (Foto: TV 2)
kristinh680 (Foto: TV 2)

Dette er krisepakken

Skattelette for næringslivet, mer til veier og jernbane og oppussing av skoler, kirker og sykehus. Her ser du hovedpunktene i regjeringens krisepakke.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samlet bruker regjeringen 20 milliarder kroner på tiltak for å motvirke den økonomiske krisen. Oljepengebruken økes med 27 milliarder kroner for å finansiere dette. Dette innebærer en etterspørselsimpuls som svarer til 2,3 prosent av BNP for Fastlands-Norge.

FØLG VÅR LIVEBLOGG DIREKTE HER.

3,25 millard til næringslivet

- Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på over 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen følger utviklingen i norsk økonomi svært nøye, og vi vil komme tilbake med ytterligere tiltak hvis behovet tilsier det, sier statsminister Jens Stoltenberg i en kommentar til pakken.

Hoveddelen av pakken, 16,75 milliarder kroner, fordeles på ulike tiltak, mens 3,25 milliarder brukes på skattelettelser til næringslivet.

Ifølge regjeringens egne utregninger skal pakken sørge for sysselsetting av 15.000 personer. Det betyr at ledigheten bremser opp med 15.000 personer i forhold til det den ville gjort uten pakken.

Kommunenes budsjetter økes med 6,4 milliarder kroner. Dette vil fordeles på ulike prosjekter, hvor blant annet skolebygg, sykehjem og kirker vil bli pusset opp.

Totalt er det lagt opp til byggetiltak for 2,8 milliarder kroner.

- Kommer hele landet tilgode

Samferdselsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. Det bevilges 2,3 milliarder kroner mer til vei. Mer bevilges til vei enn til jernbane, som får tilført 1,3 milliarder kroner. Om lag 500 millioner bevilges til gang- og sykkelveier.

- Tiltakene vi i dag legger fram, kommer næringslivet over hele landet til gode. Det er en god distriktsprofil både i kommunesatsingen, samferdselsatsingen og i skattetiltakene, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Innsatsen for energiøkonomisering og for ny, fornybar energi økes med 1,2 milliarder kroner. Samtidig bevilges det penger til et testanlegg på Mongstad.

Styrking av Skattefunn-ordningen

Det innføres en såkalt konjunkturavhengig skattelette for 2008 og 2009 for å hjelpe bedrifter som er lønnsomme på sikt, gjennom vanskelige tider. Forslaget gir bedriftene en midlertidig mulighet til å tilbakeføre underskudd på inntil 5 millioner kroner. Samlet og for begge år gir dette minst 7 milliarder kroner i lavere skatter og styrket likviditet for bedriftene. Samtidig varsler regjeringen en styrking av Skattefunn-ordningen.

Regjeringen foreslår også utvidelse av låne-, garanti- og investeringsrammer, herunder økte lånerammer for Husbanken og økt egenkapital i Argentum, på i alt 8 milliarder kroner. Argentum som er et heleid statlig forvaltningsselskap får 2 milliarder kroner, penger som skal investeres i små- og mellomstore bedrifter.

Flere krisepakker er varslet den nærmeste tiden. Allerede 9. februar kommer det en pakke rettet inn mot landets banker.

Krisepakken på 1-2-3 (Ekstern lenke.)