Tiltakspakke på 20 milliarder

Regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner for å dempe de negative følgene av finanskrisen, ifølge stortingsproposisjonen om tiltakspakken. Av dette er 3,25 milliarder skattelette til næringslivet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen beskriver budsjettet for 2009 som «meget ekspansivt både i historisk og internasjonal sammenheng». Budsjettimpulsen er på 2,3 prosent av BNP for Fastlands-Norge, og dette er en kraftigere stimulans enn i noe annet enkeltår på over 30 år.

Den underliggende realveksten i utgiftene på statsbudsjettet anslås til 6,25 prosent, den høyeste utgiftsveksten på de siste 25 år.

I proposisjonen heter det at regjeringen særlig har prioritert kommunene og samferdselssektoren, hvor utgiftene økes med til sammen 10 milliarder kroner.

Blant miljørettede tiltak er en tredobling av tilskuddet til Enova og arbeidet med energieffektivisering og fornybar energi. Enova blir tilført 1,19 milliarder kroner ekstra over statsbudsjettet for 2009.

Kommunene tilføres til sammen 6,4 milliarder i nye midler, hvorav 4 milliarder er engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med full statlig finansiering. De frie inntektene øker med 2 milliarder kroner. (©NTB)