Jim Stirling, Tina Berglund Stirling, prosjekt X
Jim Stirling, Tina Berglund Stirling, prosjekt X

Se den følelsesladede avskjeden

Tina: - Jeg ble sjokkert over at pappa skulle dra hjem.

Det har vært en turbulent tid i «Prosjekt X» for Jim Stirling. Og det hele toppet seg da det kom en telefon med dårlige nyheter fra Jims kone Edel hjemme i Norge. Det var alvorlig sykdom i familien og Jim trengtes hjemme. For datteren Tina kom Jims exit som et sjokk. - For meg virket det lite aktuelt å dra hjem, så jeg ble veldig sjokkert da han sa han skulle det, forteller hun. - Det var så mye vi ikke hadde fått gjort. Landsbyoppdragene var som laget for pappa