SSB: – Lekser øker sosiale forskjeller

En rapport fra Statistisk sentralbyrå slår fast at lekser øker faglige og sosiale forskjeller mellom barn med velutdannede, ressurssterke foreldre og dem som ikke kan bidra i samme grad.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marte Rønning, forsker i mikroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå (SSB), har analysert en spørreundersøkelse blant 4.000 barn i Nederland og kommet fram til at lekser øker forskjellene mellom skolebarn, avhengig av foreldrenes status.

– Barn har ulike oppvekstvilkår. Det er viktig å ta dette i betraktning dersom man velger å overføre deler av læringen til hjemmet. Man kan lett se for seg at skjevheter utvikles nettopp på grunn av at ikke alle barn får oppfølging hjemme. Barn som har foreldre med god utdanning får mest hjelp hjemme, sier Rønning til Dagsavisen.

I klasser der læreren ikke gir lekser, er det mindre forskjell mellom elevenes prestasjoner enn i klasser der lekser er en viktig del av lærerens opplegg.

Tidligere høyskolelektor Elisabeth Lundervold Sørdal, har skrevet masteroppgave om lekser i skolen og stiller seg bak konklusjonen i SSBs rapport om at de svakeste blir skadelidende når mye av skolearbeidet gjøres hjemme.

– Jeg fant at lekser øker forskjellene. Foreldrenes utdannelse betyr mest når skolen outsourcer mye av skolearbeidet og legger det på barnet og foreldrene i form av lekser, sier Sørdal.

Hun er ikke kategorisk imot lekser, men spør seg om ikke skolearbeidet bør gjøres ferdig på skolen.

– For det første vil hjem som har knekt skolekoden, takle leksene bedre enn andre. Dessuten må foreldre få lov til å være foreldre – ikke vikarlærere. Er skolen så mye viktigere enn alt annet – enn sykkelturer og tid med foreldrene – at det er riktig å bruke timer av ettermiddagen på dem? (©NTB)