8 av 10 kommuner tar ikke godt nok vare på barn som har krav på hjelp, ifølge en rapport fra Helsetilsynet.
8 av 10 kommuner tar ikke godt nok vare på barn som har krav på hjelp, ifølge en rapport fra Helsetilsynet.

Bufetat politianmelder ansatt etter TV 2-oppslag

Mener medarbeider har gitt TV 2 opplysninger om overgrep i barnevernet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 Nyhetene fortalte i november i fjor at en mindreårig gutt som varslet om overgrep på en barnevernsinstitusjon ble boende på samme institusjon som gutten han pekte ut som overgriper i åtte måneder. Først da TV 2 Nyhetene tok opp saken, ble guttene skilt fra hverandre.

Samtidig satte Bufetat i gang en intern jakt på TV 2s kilder. I en intern e-post sendt 19. januar i år skriver informasjonssjef Mirjam Glosvik at regionkontoret har anmeldt det de mener er et mulig straffbart forhold.

LES OGSÅ: Barnevernet: - Vi gjorde feil

E-post

"Bufetat region vest har levert inn en politianmeldelse vedrørende lekkasje fra klientjournaler. Lekkasjen førte til medieoppslag på TV2. Politiet vil nå etterforske saken, og etter dette vil eventuelle arbeidsrettslige konsekvenser vurderes", skriver Glosvik i eposten.

- Det er riktig at det foreligger en politianmeldelse, men dette er en personalsak som jeg ikke kan gå inn på, sier informasjonssjef Mirjam Glosvik til TV 2 Nyhetene.

- Har saken fått konsekvenser for noen som var ansvarlige for håndteringen av den?

- Vi har håndtert saken internt, men jeg kan ikke gå inn på hvordan, sier Glosvik.

- Jakter syndebukk

Direktør i Borgarting lagmannsrett og tidligere varsler i Tore Tønne-saken, Kari Breirem, reagerer på at Bufetat anmelder medarbeideren. Ifølge Breirem viser erfaringer at når en virksomhet får opplysninger om et kritikkverdig forhold, blir reaksjonen at man tar personen som fremsetter dette i stedet for å rydde opp i problemene.

- Jeg tar forbehold om at jeg ikke kjenner saken grundig, men den følger slik jeg ser det et reaksjonsmønster som er svært vanlig i varslersaker. Så vidt jeg forstår er de kritikkverdige forholdene nå endret etter at saken ble kjent. Da snur man seg mot den som sørget for at forholdene ble kjent og jakter på syndebukker for noe de selv skulle ordnet opp i tidligere. Dette er heller ikke utypisk, enten denne jakten foregår internt, eller som i dette tilfellet ved en politianmeldelse av lekkasjen, sier Kari Breirem til TV 2 Nyhetene.

- Må skje på rett måte

Hovedtillitsvalgt i Bufetat, Fredrik Melander, sier årsaken til politianmeldelsen er at Bufetat antar at den ansatte har gjort seg skyldig i brudd på taushetsplikten.

- Det er legitimt å varsle, men man må sørge for at det skjer på rett måte. Det blir nå opp til politiet å avgjøre om dette er blitt gjort på rett måte, sier Fredrik Melander til TV 2 Nyhetene.

Melander sier at de ansatte har stilt seg undrende til saken helt siden overgrepene ble oppdaget i april i fjor.

- Med en gang saken ble oppdaget, ga de ansatte beskjed til sin leder som brakte dette videre oppover i systemet. Hvem som tok beslutningen om hvordan dette skulle håndteres er uklart, sier Melander.