Statkraft 680 x 383
Statkraft 680 x 383

Sølvfisken for desember 2008

Sølvfisken for desember går til DDB Oslo, for filmen til Statkraft - ”Fremtiden”

Juryen uttaler:

Konkurransen var tøff og marginene små denne måneden, men juryen legger i sin begrunnelse vekt på at dette er en film som evner å engasjere på en positiv måte for en aktør i en kategori preget av lavinteresse. Med sitt tema; Det er mulig å se lyst på fremtiden" står denne filmen ut som et lyspunkt i en dunkel tid og treffer derved en innsikt basert på at folk flest i stadig mindre grad ønsker å ta inn over seg alle negative miljøbudskap og dommedagsprofetier.

Filmen vitner om godt håndverk tvers igjennom; fra den konseptuelle ideen, opplevelsesscenene som treffer både bredt og smalt på en gang, musikken som forsterker opplevelsene uten å være en etablert hit og ikke minst den filmtekniske gjennomføringen.

Juryen legger til at dersom det er noen som med rette kan påstå at det er mulig å se positivt på fremtiden, så må det være Statkraft, som Europas største produsent av fornybar energi

282274

Vinnerfilm: "Fremtiden“

Team:
Kreativt ansvarlige: Magdalena Kamøy og Joachim Haug
Kreative: Kenneth Lamond Johansen og Joachim Bjørndahl
Planner: Kristin pettersen
Byråproducer: Cyril Boye
Prosjektleder: Hilde Kilstad
Rådgiver/kundeansvarlig Yngve Holtberget

Produksjonsselskap: Motion Blur

Regissørerer: Thomas Hilland

Produsent: Richard Pattersson

Annonsør: Statkraft

Annonsørkontakter: Grete Ingeborg Nykkelmo