Statkraft 680 x 383
Statkraft 680 x 383

Sølvfisken for desember 2008

Sølvfisken for desember går til DDB Oslo, for filmen til Statkraft - ”Fremtiden”

Juryen uttaler: Konkurransen var tøff og marginene små denne måneden, men juryen legger i sin begrunnelse vekt på at dette er en film som evner å engasjere på en positiv måte for en aktør i en kategori preget av lavinteresse. Med sitt tema; Det er mulig å se lyst på fremtiden" står denne filmen ut som et lyspunkt i en dunkel tid og treffer derved en innsikt basert på at folk flest i stadig mindre grad ønsker å ta inn over seg alle negative miljøbudskap og dommedags

Mer innhold fra TV 2