Monsunen gjør veiene til elver i Malaysia. (Foto: Scanpix)
Monsunen gjør veiene til elver i Malaysia. (Foto: Scanpix)

Bombe inn i klimadebatten

Det kan være sammenheng mellom nedbøren i tropene og endringer i jordens magnetfelt.

Den danske solforskeren Henrik Svensmark har lenge hevdet at kosmisk stråling er viktig for dannelsen av skyer. Mindre stråling gir færre skyer, og færre skyer betyr at mer av varmen fra solen når frem til jordoverflaten.

- Skyldes kosmisk stråling

Styrken på magnetfeltet til solen varierer, og de siste årene har det vært spesielt sterk. Så sterkt at det har fanget opp mye av den kosmiske strålingen som ellers ville nådd frem til atmosfæren og dannet skyer.

- Det er ingen tvil om at dette har gitt en stor del av den oppvarmingen vi har sett til nå, sier Svensmark.

Omstridt

Teorien hans er omstridt, og FNs Klimapanel har valgt å ikke legge vekt på dem i rapporten sin.

- Det fins både godt teoretisk og observasjonsmessig belegg for at den raske økningen i konsentrasjonen av klimagasser som kommer fra menneskelig aktivitet, driver den pågående globale oppvarmingen, hevder den norske klimaforskeren Eystein Jansen.

Her kan du lese om debatten rundt Svensmarks teorier.

Bombe

Nå får Svensmark støtte fra to danske geologer.

De har sammenlignet endringene jordens magnetfelt 5000 år tilbake i tid, med klimadata hentet fra stalagmitter i dryppsteinshuler i Kina og Oman.

Resultatene deres viser en sammenheng mellom nedbørmengdene og styrken på magnetfeltet.

- Den eneste måten vi kan forklare denne sammenhengen på, er ved hjelp av de samme fysiske mekanismer som opptrer i Svensmarks teori, sier geofysiker Mads Faurschou Knudsen fra Geologisk Institut ved Aarhus Universitet til forskning.no.

Uenig

Meteorologiprofessor Eigil Kaas har lenge vært uenig i Svensmarks konklusjoner, og er også kritisk til de nye resultatene. Han peker på at det kun er sammenheng mellom magnetfeltet og nedbøren i den ene hulen de to har undersøkt, og ber dem om å undersøke flere huler og et lengre tidsrom.

Den danske professoren hevder også at de to tar feil når de hevder at flere skyer vil gi mer monsunregn.

- Det er omvendt, sier han.

Må samarbeide

De to geologene er enige i at det er huller i forståelsen av hvordan strålingen påvirker nedbøren, men at det viktigste er at de har påvist en sammenheng.

- Vi trenger å arbeide sammen og utveksle viten på tvers av fagområder, sier Fauschou Knudsen.