Per A Flod  (Foto: TV 2/)
Per A Flod (Foto: TV 2/)

- Ingen harmoni i agentstraff

Per A. Flod mener NFF er inkonsekvente i sin straffeutmåling.

I desember ble Rune Hauge dømt for brudd på reglene i forbindelse med Mikel-saken, og ilagt en bot på 150 000 kroner. Advokat og agent Per A. Flod mener straffen ikke står i forhold til forseelsen, sammenlignet med andre saker der agenter har begått regelbrudd. - Det jeg reagerer på er at man først finner Rune Hauge i Mikel-saken, så gir en bot på 150 000 kroner. Det er jo ingenting. Mens andre