Kjersti Tysse Plätzer  (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
Kjersti Tysse Plätzer (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

Friidrett fusjonerer med kappgjengerne

Om drøyt tre uker kan Norges Fri-idrettsforbund (NFIF) komme til å adoptere samtlige kappgjengere og mosjonister.

Det kan da skje at Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGTF) kan gå over i historien lørdag den 31. januar. Den dagen skal det ekstraordinære tinget i Bergen ta stilling til sammenslåing og nedlegging av forbundet, skriver friidrett.no.

- Noe av det som nå gjenstår i prosessen, er å sluttforhandle et sammenslåingsdokument og avklare eventuelle lovmessige endringer i NFIFs lover. Dersom NGTF vedtar å søke sammen med friidrettsforbundet så blir dette formelt en realitet fra 1. april etter vårt friidrettsting, opplyser generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Fri-idrettsforbund.

I dag har Fri-idrettsforbundet 46.000 medlemmer. En eventuell tilvekst vil kunne komme til å ligge i størrelsesorden 15.000 nye medlemmer, slik at NFIF i løpet av våren kan komme til å passere 60.000 medlemmer. Hele prosessen med å føre medlemmene fra Norges Gang- og Turmarsjforbund over i NFIF kom i gang etter at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) i fjor signaliserte sterkt at man fra øverste politiske hold i norsk idrett ønsket en slik ordning. Dette hadde blant annet bakgrunn i at det ble avdekket forhold i NGTF som NIF ikke kunne akseptere.

- Vi har hatt en prosess gjennom hele høsten med positivt samarbeidsklima og vilje fra begge parter til finne gode løsninger. Nå er vi inne i sluttforhandlingene om planene for en fusjonering, sier Hildeskor.

Han viser til det ekstraordinære tinget i Bergen som NGTF har innkalt til og også informerte om i en egen pressemelding like før jul hvor det pekes på at hovedsaken på dette ekstraordinære tinget blir å ta stilling til spørsmålet om fremtidige organisasjonsmessige løsninger for gangsporten i Norge. (©NTB)