Færre til Svalbard for å se Isbjørn. (Foto: Veronica Melå)
Færre til Svalbard for å se Isbjørn. (Foto: Veronica Melå)

Isbjørnen sulter

Antall underernærte isbjørner er tredoblet på tjue år.

Isbjørnene i Beuforthavet nord for Alaska er avhengig av sjøisen for å skaffe seg mat. De sitter tålmodig ved siden av pustehullene til selen, og smeller lynfort til når en av dem stikker hodet opp. Det er også på isen bjørnene graver ut hi og føder ungene sine.