Færre til Svalbard for å se Isbjørn. (Foto: Veronica Melå)
Færre til Svalbard for å se Isbjørn. (Foto: Veronica Melå)

Isbjørnen sulter

Antall underernærte isbjørner er tredoblet på tjue år.

Isbjørnene i Beuforthavet nord for Alaska er avhengig av sjøisen for å skaffe seg mat. De sitter tålmodig ved siden av pustehullene til selen, og smeller lynfort til når en av dem stikker hodet opp.

Det er også på isen bjørnene graver ut hi og føder ungene sine.

Isbjørnen er en dyktig svømmer, men fanger vanligvis maten sin fra isen. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX)
Isbjørnen er en dyktig svømmer, men fanger vanligvis maten sin fra isen. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX)

Studert i 30 år

Canadiske og amerikanske forskere har fulgt bjørnene siden 1985.

I 1985 og 1986 tok de blodprøver av bedøvde bjørner, og fant ut at omkring ti prosent av bjørnene ikke hadde spist på lenge. Da de gjentok undersøkelsen i 2005 og 2006var andelen steget til henholdsvis 21 og 29 prosent.

Vanligvis er det bare hanner som faster en kort stund i paringstiden om våren.

Nå er forskerne bekymret.

- Isbjørnen er i alvorlig trøbbel, forteller Rick Steiner ved Universitetet i Anchorage til New Scientist.

Mindre is

Forskerne mener årsaken er at det stadig blir mindre is å jakte fra.

Det blir stadig oftere sett svømmende bjørner som dykker etter fisk, noe de vanligvis ikke gjør. Flere og flere bjørner tvinges nå også til å legge hiene sine på land, langt fra matfatet.

I følge FN-organet WMO har det aldri vært registrert så lite is i Arktis som i 2008.

- Dersom isutbredelsen fortsetter å minke slik alt tyder på, vil situasjonen for bjørnene forverres ytterligere, sier Steiner.

En isbjørn venter tålmodig på at det skal dukke opp en sel i en råk ved Svalbard. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX)
En isbjørn venter tålmodig på at det skal dukke opp en sel i en råk ved Svalbard. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX)