prosjektX, afrika, sos (Foto: Kristine Vogt Beylegaard)
prosjektX, afrika, sos (Foto: Kristine Vogt Beylegaard)

Dette er SOS-barnebyer

Organisasjonen gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn.

SOS-barnebyer jobber på to måter:

- Gir foreldreløse og forsømte barn et trygt hjem i en SOS-barneby.

En SOS-barneby består av 10–15 familiehus og i hvert hus bor en SOS-familie med 8–10 barn og en SOS-mor. Her vokser de opp som i en vanlig søskenflokk, og de lærer å tro på seg selv og andre.

Biologiske søsken bor i samme familie. I samarbeid med lokale myndigheter avgjøres det hvem som skal bo i barnebyene. Barna har sitt hjem her til det er naturlig å flytte hjemmefra.

I dag bor ca 57 000 barn i barnebyene, og det bygges stadig nye barnebyer i verden i dag.

- Forebygger at barn blir alene ved å styrke utsatte familier gjennom SOS-familieprogram.

Programmet hjelper utsatte familier i lokalsamfunnet rundt barnebyene. Familiene får muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse, noe som kan hindre at familier splittes og barn overlates til seg selv.

I 2007 fikk over en kvart million barn og voksne hjelp gjennom familieprogrammene, og innsatsen skal økes mye i årene framover. Målgruppene er alenemødre med barn, familier som ledes av barn eller besteforeldre, samt familier der omsorgspersonene er syke.

Familiene får ulike tilbud som rådgivning, barnehagetilbud, yrkesopplæring, hjemmebesøk, psykososial oppfølging, matvaresikkerhet og hiv- og aidsforebyggende tiltak. Det fokuseres på ”hjelp til selvhjelp”, og målet er at familiene skal klare seg selv og kunne ta vare på barna.

SOS-barnehagen som bygges i Prosjekt X er et tiltak i SOS-familieprogram i Tsumeb, Namibia.

Fakta om SOS-barnebyer

- SOS-barnebyer er verdens største organisasjon for foreldreløse og forsømte barn.

- Vi jobber i 132 land, og i 2008 fikk 1,1 millioner barn og deres familier hjelp fra over 1800 prosjekter verden rundt.

- SOS-barnebyer er politisk og religiøs nøytral, og gir hjelp til barn uavhengig av kultur, religion og nasjonalitet.

- Stiftet i 1949 av østerrikeren Herman Gmeiner. Den første barnebyen ble bygd i Imst i Østerrike.

- Det finnes over 100 barnebyer i Europa, hvorav en i Norge (Bergen).

- I tillegg til barnebyer og familieprogram bygges og driftes også egne barnehager, skoler, yrkessentre og medisinske sentre. I mange barnebyer finnes også ungdomshus, et steg mellom barneby og det selvstendig voksenliv.

- SOS-barnebyer Norge hadde rundt 360 millioner kroner i inntekter i 2008, hovedsakelig støtte fra private givere.

- Omlag 86 000 mennesker i Norge er SOS-faddere. De støtter en barneby eller et barn og får halvårlige rapporter om utviklingen.

- For mer informasjon: Se www.sos-barnebyer.no eller ring 02210.