Nå ryker garantiordningen

Garantiordningen for norske sparepenger svekkes betydelig etter nytt EU-vedtak.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi synes det er svært negativt at innskuddsgarantiordningen blir redusert, det er det ingen tvil om, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Sparebankforeningen til NA24.

NA24 – din næringslivsavis

Torsdag vedtok EU-parlamentet i Strasbourg med stort flertall å vedta det nye direktivet for innskuddsgaranti. Det kan få dramatiske konsekvenser for den norske bankgarantiordningen.

- Paradoks
For å unngå konkurransevridning vil EU innføre en standardisert innskuddsgaranti på 100.000 euro, vel 984.000 norske kroner etter dagens svake kronekurs. Det er over en halvering av dagens garanterte beløp på to millioner kroner som norske bankkunder har.

- Dette betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ordning. Det er et paradoks at man vil svekke innskuddsgarantiordningen, spesielt i tider som dette, konstaterer Hyttnes, som sier at den ordningen som ble vedtatt i går, vil føre til at beløpet i den norske garantiordningen blir halvert.

- Vi vil jobbe for fullt at det skal bli mulig med unntak fra direktivet. Hovedbegrunnelsen er konkurransevridning, men siden utenlandske banker kan søke seg inn i den norske garantiordningen, har man ingen konkurransevridning av betydning i Norge. Derfor håper vi det skal være en sjanse for å få et unntak, sier Hyttenes.

Nådde ikke fram
Finansminister Kristin Halvorsen har kjempet for at den norske ordningen kan få bestå, men nådde altså ikke fram mot EU.

- Norske banker er trauste og solide, og i normale tider er det ikke mye man tenker på garantiordningen. Det er derimot i unormale tider man kan få bruk for ordningen. Derfor er det sterkt beklagelig at man er nødt til å svekke den, mener Hyttnes.

Likevel opplyser finansdepartementet at det endelige toget ikke er gått, og at man jobber for å få til en mulighet der man altså kan ha et høyere garantert beløp for bankinnskudd ut over det felles minimumsbeløpet på 100.000 euro.

- Norge har en god innskuddsgarantiordning som også er godt kommunisert til innskytere i norske banker. Denne dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank. Erfaringene fra i høst viser at en god garantiordningen er viktig for innskyterne og for stabiliteten i bankenes innskudd. Det er derfor viktig at vi kan beholde denne gode norske innskuddsgarantiordningen også etter 2010. Vi mener fullharmonisering av dekningsnivået ikke er nødvendig for å ivareta hensynene til konkurranse, forbrukerbeskyttelse og finansiell stabilitet, som er de viktigste hensynene i denne saken, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Tror ikke på veto
- Vi vil fortsatt aktivt fremme norske synspunkter i forbindelse med den rapporten EU-kommisjonen nå skal utarbeide. For øvrig vil vi også ta opp saken i tilknytning til spørsmålet om eventuell innlemming av direktivet i EØS-avtalen, fortsetter hun.

Men det kan altså se ut som om Halvorsen kjemper forgjeves.

Hyttnes mener det er helt urealistisk at regjeringen vil bruke vetoretten i EØS-avtalen for å hindre en svekkelse av innskuddsgarantiordningen.

- Reservasjonsretten i EØS-avtalen har ikke vært brukt fram til nå. Og jeg stiller meg tvilende til at den vil bli brukt i denne sammenhengen. Vi har ikke det standpunktet om at vi skal be om reservasjon engang, forklarer Hyttnes.