Gratis penger i USA

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kutter i praksis renten til null. Børsen jubler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styringsrenten ble tirsdag kuttet fra 1 til mellom 0 og 0,25 prosent, det laveste nivået i moderne tid.

På forhånd ventet de fleste at renten ville ende på enten 0,5 eller 0,25 prosent.

Meldingen om renteendringen viser dramatikken i dagens situasjon. Banken skriver atat den økonomiske situasjonen er svekket også siden det forrige rentemøtet, og det fremgår tydelig at sentralbanken tar i bruk alle virkemidler for å stimulere økonomien.

For det første varsles det eksepsjonelt lav styringsrente også i tiden fremover.

For det andre gjøres det klart at sentralbanken vil fortsette å kjøpe verdipapirer i markedet for å tilføre likviditet. Banken vil kjøpe store mengder verdipapirer knyttet til boliglån for å støtte boligmarkedet. Den vurderer også å kjøpe statsobligasjoner med lengre løpetid.

Dette viser at sentralbanken har tenkt å gjøre alt den kan for å få ned rentene ute i den virkelige økonomien også, ikke bare styringsrenten.

Siden september i fjor er den amerikanske styringsrenten kuttet fra 5,25 prosent. Og før det ble den hevet fra en bunn på 1 prosent, som varte fra sommeren 2003 til sommeren 2004.

Her kan du lese pressemeldingen fra Federal Reserve.

Børsjubel
De amerikanske børsene var i pluss allerede før meldingen, men steg enda mer i etterkant. 20 minutter etter at meldingen kom, er S&P 500-indeksen opp 3,2 prosent til 896 poeng, mot 885 da nyheten ble kjent.

Dollaren har svekket seg etter meldingen. En euro koster 1,397 dollar 20 minutter etter meldingen, opp fra 1,379.

Elendige makrotall
Renteavgjørelsen kommer etter en lang rekke begredelige makrotall i USA. Det er nå offisielt fastslått at økonomien er i resesjon. Sysselsettingen falt i november med mer enn en halv million.

Tirsdag kom det et nytt elendig tall. Antallet påbegynte boliger falt i november sesongjustert med 19 prosent fra oktober, til et nivå som tilsvarer 625.000 boliger i året – det laveste nivået siden statistikken først ble satt sammen i 1959.

Samtidig ble det meldt at konsumprisindeksen falt 1,7 prosent fra oktober til november. Riktignok skyldes dette i stor grad energipriser. Men selv om matvarer og energipriser holdes utenom, var prisene uendret fra oktober til november. Dette viser at faren for inflasjon nå ikke er noen hindring for rentekutt.

Andre våpen
Siden renten nå er kuttet så mye, er hovedfokus i stedet på andre tiltak på fra sentralbanken samt på kommende budsjettiltak fra Obama-administrasjonen.

Selv om sentralbanken ikke lenger kan bruke rentevåpenet til å stimulere økonomien, kan den øke kvantiteten av penger ved å kjøpe ulike typer obligasjoner i markedet. Den tilfører da markedet likviditet. Dette kan bidra til å senke renten på ulike typer lån, for eksempel fastrentelån på bolig.

Sentralbanken har allerede tatt i bruk slike uttradisjonelle virkemidler de siste månedene, og låner for eksempel ut penger direkte til andre bedrifter enn banker, noe den ikke har gjort før.

Har studert depresjonen
Sentralbanksjef Ben Bernanke har som professor studert 1929-krakket og den etterfølgende depresjonen, og skrevet bøker om temaet. Han trekker gjerne frem to sentrale lærdommer. Den gang strammet man for det første inn pengepolitikken gjennom høy rente og dermed fikk en årlig deflasjon på rundt 10 prosent på begynnelsen av 1930-tallet.

For det andre lot man finanssystemet seile sin egen sjø uten å gjøre noe for å forhindre at tusenvis av banker kollapset og all tillit forsvant.

På begge områder har Bernanke gjort det klart at han ikke har tenkt å gjenta disse feilene, og sentralbankens mange tiltak det siste året må sees i lys av dette.