De to siste årene er antallet forsøk på spionasje mot norske datamaskiner tidoblet. (Foto: Bjørnflaten, Thomas/SCANPIX)
De to siste årene er antallet forsøk på spionasje mot norske datamaskiner tidoblet. (Foto: Bjørnflaten, Thomas/SCANPIX)

Tryggere i nettbank

Ny lovendring vil dekke tastefeil og misbruk på nettbanken

Det foreslås at finansavtaleloven blir endret – og lovendringen vil bety at nettbankene må dekke kundenes tap når det tastes feil eller kontoen blir misbrukt av andre, skriver Forbrukerrådet.

Den nye loven er i tråd med ordningen Norge har hatt for bankkort i 10 år.

Økonomisk risiko
Banktjenester via nettbank blir stadig meg vanlig, men mange nettbankkunder kjenner imidlertid ikke til den meget store økonomiske risikoen de løper ved at de kan bli økonomisk ansvarlig for andres misbruk av nettbankkontoen helt opptil det disponible beløpet på kontoen i de tilfellene de har vært grovt uaktsomme, skriver Forbrukerrådet.

Som ved bankkort
Regelen som Banklovkommisjonen nå foreslår tilsvarer den regelen som gjelder ved misbruk av bankkort, men en egenandel på 1200 kroner og beløpsgrense på 12 000 kroner ved grov uaktsomhet fra kunden.

Skyldes tapet at bankens nettjeneste ikke er godt nok sikret mot feilbruk eller misbruk, derimot, slipper forbrukeren unna egenandelen, da banken skal ha et generelt ansvar for sikkerheten i systemet sitt, skriver Forbrukerrådet.

randi_flesland1
randi_flesland1

- Vi er godt fornøyd med Banklovkommisjonens forslag, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland. Forslaget plasserer ansvaret for sikkerheten der vi mener det hører hjemme, dvs. hos nettbankene selv.

- Bankene er jo den profesjonelle part, med kontrollen over utforming og drift av betalingssystemet. Forslaget gir insentiver til å lage trygge nettbanker, sier Flesland og mener at det er et balansert og fornuftig løsning som styrker tilliten til bruken av banktjenester på nettet.