Kommunene silblør
på børsen

Flerfoldige milliarder offentlige kroner har forduftet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo Børs har vært et svært lite hyggelig sted for investorer i 2008, med et fall på omtrent 55 prosent. Dette har også rammet norske kommer hardt.

NA24 – din næringslivsavis

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde kommunene i Norge ved utgangen av 2007 totalt investert 17,4 milliarder kroner i børsnoterte aksjer. SSB henter tallene fra systemet til Verdipapirsentralen. SSBs tall viser at kommunene har gått på en solid smell fram til og med utgangen av tredje kvartal. Verdien var da redusert til 10,6 milliarder kroner.

Siden den gang har børsen falt rundt 30 prosent og fasiten blir at norske kommuner har tapt hele 9,8 milliarder av de opprinnelige 17,4 milliarder offentlige kronene. I dag sitter de igjen med omtrent 7,6 milliarder kroner.

Se utregning i faktaboks.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev

- Har ikke satt av nok
- Hvorfor investerer norske kommuner offentlige penger på børsen?

- Det er fordi man setter midler sammen i en portefølje. Så lenge man har en langsiktig strategi, er det naturlig at en del plasseres i aksjer. Mange kommuner har også opprettet buffere for å ta de svingningene som man vet kommer. Men den nedgangen som har vært nå, fører til at mange kommuner ikke har satt av nok, sier fagsjef Rune Bye i Kommunenes Sentralforbund (KS) til NA24.

- Går ut over driften
- Hva blir konsekvensen av det?

- Dette papirtapet vil slå direkte ut på resultatet for 2008. Og for de kommunene som ikke har buffere og dårlig regnskapsresultat, kan få et underskudd som de må dekke inn. Da går det direkte ut over driften til neste år, forklarer Bye, som sier KS vil få oversikt over hvor mange kommuner dette gjelder først over nyttår.

Dermed kan kommunenes aksjeplasseringer føre til at kommuner må kutte i for eksempel barnehage- eller skoletilbud.

- Men du kan også risikere at kommuner må ta tap, siden de ikke har et stort nok bufferfond, opplyser Bye.

I tillegg til papirtapet, rammes kommunene også av at ventet avkastning på aksjeinvesteringene uteblir.

Må ta hensyn til tapet
Bye sier at en undersøkelse KS gjorde blant kommunene viste at kommunene hadde oppført rundt 13 milliarder kroner i aksjer og omløpsmidler i sine regnskaper ved utgangen av 2007. Ifølge undersøkelsen var fem milliarder kroner av omløpsmidlene plassert i børsnoterte aksjer i midten av november. Her har kommunene hatt et papirtap etter det KS anslår på opptil 2,5 milliarder kroner. Dette tapet må tas hensyn til i regnskapsføringen til kommune.

- Papirtapet er der
- Men dette tallet inkluderer ikke strategiske eierposter i for eksempel kraftselskap, eller pensjonskasser. Så det er klart at papirtapet for kommunene er der likevel. Men så lenge kommunene er langsiktige, og ingen har solgt seg ut, får man håpe at verdiene kommer tilbake om noen år, sier Boye.

Ett eksempel på strategisk eierskap kan være Oslo kommunes eierandel i Hafslund på 53,73 prosent. Hafslund A-aksjen har stupt med 55,23 prosent i år, og hele selskapet er har nå en markedsverdi på 7,85 milliarder kroner.

Vil spre tapet
KS har også vært i kontakt med kommunaldepartementet for å lufte muligheten til å få dekket inn det regnskapsmessige underskuddet i ti år i stede for de normale fire årene.

- Da blir konsekvensene for innbyggerne minst mulig, sier Bye.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Fakta

Dratt ned av børsen
Oslo Børs nådde toppen i mai, blant annet drevet i været av tidenes høyest oljepris, men har siden den gang falt kraftig tilbake, ettersom oljeprisen kollapset og finanskrisen slo til for fullt.

SSB-tallene viser at verdiene av kommunenes aksjer var barbert ned til 10,6 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, altså ut september. Det utgjør et tap på 6,8 milliarder kroner.

I dette tidsrommet hadde kommunene utført et nærmest ubetydelig nettosalg av aksjer, summert til 270 millioner kroner. Kommunene har altså sittet på aksjene, og fulgt med børsen nedover.

SSB sitter på tallene for oktober og november, men disse blir ikke offentliggjort før den samlede oversikten utgis over jul.

Men etter det NA24 erfarer har det ikke vært noen endring i politikken om fortsatt å sitte på aksjene. Kommunene har da også fått føle den siste bratte nedturen på Oslo Børs.

Fra oktober og fram til i dag er Oslo Børs ned litt under 30 prosent. Dermed har den samlede porteføljen falt med omkring tre milliarder kroner til i denne perioden hvis man legger til grunn at kommunene ikke har solgt seg ut.

Dermed blir det stygge regnestykket at norske kommuner har tapt rundt 9,8 milliarder offentlige kroner på aksjeinvesteringer i år på papiret, og at aksjene som hadde en verdi på 17,4 milliarder ved årsskiftet har stupt til rundt 7,6 milliarder kroner i dag.